• Gemeente Harderwijk

Voorkeur voor 'Oude' coalitie

HARDERWIJK Dikke kans dat dezelfde partijen Harderwijk Anders, VVD, CDA en ChristenUnie, die al vóór de verkiezingen deel uitmaakten van het college van burgemeester en wethouders, ook de komende vier jaar weer een coalitie gaan vormen. Alleen – en vooral – de uiteenlopende standpunten over de koopzondagen kan nog roet in het eten gooien.

Harry Schipper

Tot die voorlopige conclusie komt namelijk 'verkenner' Hans Esmeijer, die van HA-voorman Gert Jan van Noort opdracht kreeg om te kijken welke coalitie van fracties het beste samen het college kan vormen. Deze dinsdagavond zijn de vier partijen voor het eerst met elkaar om tafel gegaan om hierover verder te praten, nadat Esmeijer afgelopen week al met alle fracties apart gesprekken heeft gevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de meeste partijen voortzetting van de 'oude' coalitie best zien zitten. Die coalitie heeft straks een ruime meerderheid van 21 van de in totaal 29 raadszetels.

Als de vier fracties met elkaar afspraken kunnen maken over hoe de koopzondagen er in de toekomst uit zullen zien en hoe vaak ze per jaar doorgang mogen vinden, kunnen de onderhandelingen snel verder. Dan komen ook thema's als het woningbouwbeleid, duurzaamheid, financiën, sociaal beleid en zorg en het parkeerbeleid aan de orde. Volgens Esmeijer zijn de verschillen in opvattingen van de fracties over de koopzondagen 'overbrugbaar'. De vraag wie er in het nieuwe college gaan zitten, lijkt al beantwoord: dezelfde wethouders, met dien verstande dat wethouder Pieter Teeninga zijn zetel beschikbaar heeft gesteld aan voormalig fractievoorzitter Marcel Companjen van de CU. Voor HA komt dan Gert Jan van Noort weer in het college, voor de VVD Christianne van der Wal en voor het CDA Jeroen de Jong. Bij D66 zijn ze minder blij over het feit dat zij niet in eerste instantie voor de coalitiebespreking zijn uitgenodigd. ,,Het voorstel van informateur Esmeijer doet onvoldoende recht aan de veranderde stemverhouding in de Harderwijker raad", stelt fractievoorzitter Pijnenburg. ,,De verkiezingsuitslag laat zien dat alle Harderwijker verandering hebben gekozen en de voorgestelde coalitie is alles behalve anders." Hij had liever gezien dat Esmeijer de andere optie voor een coalitie verder had onderzocht. Zonder de CU, maar mét D66. Ook deze combinatie kan met twintig zetels rekenen op een ruime meerderheid binnen de raad. Mochten de coalitiebesprekingen stranden, dan is D66 zeker bereid om weer aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. Pijnenburg: ,,We hopen dat veel thema's raadsbreed worden ingevuld. Met grote en kleine partijen. Daar hebben we in eerdere gesprekken ook voor gepleit. En laat de gehele raad zoeken naar goede samenwerking tijdens de raadsperiode, zoals we in Harderwijk inmiddels gewend zijn." Esmeijer gaat er vanuit dat het overleg over voortzetting van de huidige coalitie tot resultaat zal leiden. ,,Mocht een overeenstemming over de koopzondagen niet worden bereikt, dan zullen de fracties opnieuw bevraagd worden naar hun voorkeur in tweede instantie."