Voorontwerp boulevard bevalt

HARDERWIJK Raadsleden zien het donderdagavond 3 maart in de commissie Ruimte voor het eerst en mogen er dan vragen over stellen, maar afgelopen maandagavond kregen bewoners en ondernemers van de binnenstad alvast een sneak preview hoe de Harderwijkse boulevard er over drie jaar uitziet.

Harry Schipper

De raadzaal in het stadhuis was gevuld met meer dan honderd binnenstadbewoners. Zij applaudisseerden nadat landschapsarchitect Lodewijk Baljon uitleg had gegeven bij zijn (computer)tekeningen, die samen het 'voorlopig ontwerp inrichtingsplan' vormen. Op 23 juni krijgen de commissieleden het definitieve ontwerp onder ogen, waarna de raad het plan op 7 juli mag vaststellen.

HERINRICHTING Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de boulevard al in volle gang. De afgelopen weken zijn alvast de meeste populieren omgezaagd en met stobben en al verwijderd, tijdelijke kabels aangelegd en rioleringen verlegd. Momenteel rijden zandwagens af en aan om de jachthaven bij het Dolfinarium te dempen. Binnen drie jaar na nu, dus voorjaar 2019, moet de volledige herinrichting een feit zijn.

De vernieuwde Strandboulevard is dan van één grote, saaie parkeerplaats omgetoverd in een brede vaart omzoomd met oplopende grastaluds en rijen lindebomen en aan weerszijden brede paden van bruinrood gebakken klinkers. Aan de binnenstadzijde komt één rijbaan, waarover alleen nog touringcars en verkeer voor bevoorrading, transport en hulpdiensten mogen.

PARKEERPLEKKEN De boulevard wordt één groot flaneergebied. De amper vijftig parkeerplekken die straks nog te vinden zijn tussen het Strandeiland en de Vischpoort kunnen alleen 's winters worden gebruikt door bewoners en ondernemers: 's zomers komen er extra terrasjes.

Het Dolfinarium komt op een eiland en is straks alleen nog bereikbaar via twee brede stalen ophaalbruggen. Op het eiland komen langs het water winkels en restaurants met daarachter een parkeergarage met 325 plekken voor auto's van binnenstadbewoners en tweehonderd tijdelijke parkeerplaatsen voor bezoekers aan de binnenstad. Voor de bussen met Dolfinariumbezoekers komen aparte parkeerplaatsen op het Dolfinariumterrein. Zowel bussen als auto's moeten bij Papa Beer over één ophaalbrug. Bij dit restaurant wordt ook de funderingsrestanten van een oude zeetoren blootgelegd en zichtbaar gemaakt.

Voor binnenstadbewoners die nu nog met hun auto's via de boulevard bij hun woningen kunnen komen en straks niet meer, komt er een ander verkeersregime. Rijrichtingen gaan veranderen, maar in welke straten, kon bij de presentatie van het voorontwerp nog niet worden gezegd. ,,Dat is de volgende stap in het proces", wist Waterfrontdirecteur Frank Brouwer na afloop van de bijeenkomst te vertellen.

Het publiek in de raadszaal keek er van op toen duidelijk werd dat ook motorrijders straks niet meer over de Strandboulevard mogen. Harderwijk is voor deze verkeersdeelnemers op zonnige zomerdagen een aantrekkelijk reisdoel, juist omdat ze zo dicht bij het water hun motor kunnen parkeren om een terrasje te pikken.

Onduidelijk is ook nog waar bijvoorbeeld een toiletgebouw komt voor de vele tientallen watersporters die hun bootjes kunnen afmeren langs de steigers en kades aan de boulevard.

Niet iedereen was gecharmeerd van de plannen. ,,Ik vind het afbraak dat de Vissershaven zo is versmald. Daardoor kunnen grote boten als de Prins Willem Alexander er niet meer afmeren", zei Aalt Jansen die al zeventig jaar op 't Bargje woont en over de haven uitkijkt. Ook de hoogte van de bebouwing op het Dolfinariumeiland baarde menigeen zorgen: er mag tot achttien meter hoogte worden gebouwd.

VRAGEN Velen hadden vragen, vooral over bereikbaarheid en toekomstige verkeersstromen. Daarover is nog weinig duidelijk. Maar de meesten zien wel dat de boulevard straks een aantrekkelijke plek wordt voor zowel de bewoners van Harderwijk als de 2,5 tot drie miljoen bezoekers die nu nog steeds jaarlijks Harderwijk bezoeken.

foto De oude parkeerterreinen aan de Strandboulevard in Harderwijk maken plaats voor een passantenhaven met aan weerszijden winkels, restaurants en terrassen.