• De coalitiepartijen vinden kritiek vrienden van Calluna onterecht

    Jan de Roo

Vorig plan Calluna financieel niet gedekt

ERMELO Het vorige college van burgemeester en wethouders is te kort geschoten als het gaat om de dekking van het besluit tot de bouw van een nieuw zwembad en sporthal op de Zanderij. Bovendien was daarin helemaal geen recreatief gedeelte in opgenomen.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Leo van der Velden aan tijdens de vergadering van de commissie Samenleving waarin het door het nieuwe college opgestelde gewijzigde plan ter bespreking stond. Het was de raad die in 2017 besloot, in afwijking van het toenmalige voorstel, het zwembad uit te breiden met een recreatief gedeelte van 150 vierkante meter. Aan het verdwijnen van de glijbaan in het nieuwe bad werd niet getornd. De opmerking van de wethouder leidde tot een discussie met Sarath Hamstra. Die gaf aan dat tijdens de vaststelling van de kadernota in 2018 tien procent overschrijding van de bouwkosten van het nieuwe complex is opgenomen.

En daarmee de 2,1 miljoen die het nieuwe college wil bezuinigen daarmee wel waren gedekt. De discussie speelt binnen de samenleving, zo bleek uit het gegeven dat zich tien insprekers hadden aangemeld. In meerderheid pleiten zij voor een groter recreatief bad. De vertegenwoordiger van gymvereniging Sparta haalde aan liever te hebben gezien dat de bouw van zwembad en sportcomplex los waren gekoppeld. De discussie rond het zwembad leidt volgens hem tot een ongewenste vertraging voor zijn vereniging. Tijdens de discussie werd duidelijk dat de vier coalitiepartijen zich achter het nieuwe voorstel scharen. CDA en CU pleiten ervoor meer naar de bevolking te luisteren en alsnog meer recreatieve ruimte te realiseren in het bad. Het CDA wil bij monde van Sarath Hamstra de mogelijkheden onderzocht zien de entreeprijs met een euro te verhogen zodat een groter recreatief deel kan worden verwezenlijkt. Volgens hem is daarvoor draagvlak. Volgens Van der Velden heeft een afweging plaatsgevonden van belangen. Hij geeft aan dat beseft moet worden dat er ook tegenstanders zijn van uitbreiding van het recreatieve deel. Een verhoging met een euro betekent volgens hem een prijsstijging van 22 procent. Bovendien gaat dit niet op voor abonnementen. Een abonnement kost nu 177 euro, iemand die 300 keer komt zwemmen zou dan 477 euro moeten gaan betalen. Een berekening die volgens Hamstra niet opgaat. Volgens de wethouder zijn er vooroordelen die de discussie beïnvloeden. Projectleider Louwerse geeft aan dat het aantal uren dat vrij kan worden gezwommen gelijk blijft. Door een scheidingswand nemen de mogelijkheden wellicht toe. Met het personeel wordt iedere vier weken overlegd over de bouw van het nieuwe zwembad. Dit naar aanleiding van een opmerking van Jos van der Deure (CU) dat het personeel zelf mogelijkheden ziet het bad te realiseren binnen de kosten die daarvoor bij het besluit jn begroot. Een tweede onderzoek, nog niet besproken in het college, wijst uit dat vervuiling van de gronden in de directe omgeving niet van invloed zijn op de bouw van het nieuwe sportcomplex.