• archieffoto ter illustratie

    Melissa Hofland

Vraagtekens bij aanleg drempel Horloseweg

ERMELO De fractie van het CDA is verbaasd over de aanleg van een nieuwe drempel in de Horloseweg. Dat blijkt uit vragen die zijn gesteld aan het Ermelose college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Fractielid Dick te Brake vraagt zich af waarom de aanwonenden pas op het allerlaatste moment door de aannemer op de hoogte zijn gebracht van de aanpassingen van dit weggedeelte. Terwijl de stichting DOEH hierover wel eerder contact heeft gehad met onder meer de gemeente Harderwijk. Bewoners hebben, zo geeft Te Brake aan, nogal op- en aanmerkingen op de uitvoering, vooral ook wat betreft de verkeersveiligheid. Dat maakt dat het raadslid wil weten welke instanties advies is gevraagd en welke adviezen zijn ontvangen.

Te Brake vraagt zich ook af waarom de gemeente Harderwijk deze aansluiting heeft laten maken en niet de gemeente Ermelo. Het gaat om grondgebied van Ermelo en de aanwonenden zijn ook inwoners van Ermelo. Hij vraagt zich af of over eventuele verdere ontwikkelingen in het gebied wel overleg wordt gevoerd met de betrokkenen.

Ook wil Te Brake weten of er nog mogelijkheden zijn voor inspraak van bewoners van dit gedeelte van Ermelo. En of er rekening is gehouden met een eventueel onderzoek naar en de uitkomsten van een onderzoek naar de aanleg en opening van de rotonde in de Groene Zoomweg bij 'Het Kasteel.' Tenslotte vraagt Te Brake zich af of het een gewoonte wordt dat Harderwijk wordt aangesproken en/of betaald voor wegen op het grondgebied van de gemeente Ermelo. Het gaat dan om de dassenovergang op de Zeeweg en de drempel in de Horloseweg.