• Henk Merjenburgh

Vreugde op vakantieparken in Harderwijk

HARDERWIJK Applaus. Het mag eigenlijk niet tijdens gemeentelijke vergaderingen. Maar afgelopen donderdag klonk het hard vanaf de volgepakte publieke tribune tijdens de commissie Ruimte. Daarop zaten vooral bewoners van de vakantieparken Slenk en Horst, De Dennenhoek, Ceintuurbaan, Het Verscholen Dorp en Onze Woudstee.

Harry Schipper

Het applaus gold de ambtenaren en politici die zich vele maanden - soms zelfs al jarenlang - hebben ingezet voor een oplossing voor de vakantieparken, waarmee de gemeente al heel lang in haar maag zit. De van oorsprong campings en terreinen met vakantiehuisjes worden allang niet meer gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren: toeristen. De parken zijn de afgelopen decennia óf verloederd of omgevormd tot parken met vaak prachtige recreatievilla's waarin bewoners semi-permanent of met een gedoogstatus permanent wonen. En sommigen illegaal. Op sommige parken wonen honderden arbeidsmigranten uit vooral voormalige Oostbloklanden die hier de kost verdienen. Net als elders op de Noord-Veluwe sluit het aanbod van vakantiewoningen al jarenlang niet meer aan bij de wensen van toeristen die hier graag zouden willen verblijven. Er zijn niet alleen veel te weinig van, de vakantiewoningen die nog wel worden verhuurd, zijn vaak oubollig of van slechte kwaliteit.

WAARDESTIJGING De gemeente Harderwijk besloot daarom twee jaar geleden al om de parken om te vormen naar parken met attractieve vakantiewoningen. De gemeente wil park- en huisjeseigenaren die dat graag willen, daarbij helpen. En de parken die niet meer geschikt zijn voor vakantiewoningen, kunnen een andere bestemming krijgen. Wonen bijvoorbeeld. De vakantiewoningen stijgen daardoor in waarde. Een deel van die meerwaarde moeten de bewoners afdragen. Met zo'n 'vereveningsbijdrage' kunnen parken zelf de kosten betalen zijn gemoeid met de omvorming naar woonwijk. Daarvoor is in totaal zo'n 4,7 miljoen nodig. De huisjeseigenaren moeten ook meebetalen aan geluidschermen, omdat de parken meestal dichtbij spoor en snelweg liggen. En voor 'echte' woningen gelden nu eenmaal strengere geluidsnormen dan voor recreatiewoningen. Dat kost nog eens vier miljoen euro. Voor een doorsnee woningeigenaar op bijvoorbeeld Slenk en Horst betekent dat al gauw 4500 euro voor de geluidswal en 12.500 euro als vereveningsbijdrage, dat over tien jaar verspreid betaald mag worden. In de commissie werd de structuurvisie besproken, die na vaststelling door de raad als leidraad dient voor alle nieuwe bestemmingsplannen die daarna nog gemaakt moeten worden. Maar nu al is duidelijk dat de meeste parkbewoners blij zijn met de veranderingen. Al zijn er ook een paar die liever alles bij het oude willen laten. Nu al - dus nog voordat er ook maar iets is veranderd - worden bij verkoop van parkwoningen al gauw tientallen procenten hogere prijzen betaald dan voorheen.