• Harry Schipper

Vurig debat levert niets op

HARDERWIJK De winkeliers in de binnenstad nemen samen met vastgoedeigenaren en centrummanagement de wapens op om met een scala aan actiepunten meer bezoekers te trekken. Maar hun meest effectieve wapen, de koopzondag, mogen ze van de gemeenteraad niet inzetten.

Harry Schipper

Nee, geen koopzondagen voor Harderwijk. Al leek daarvoor héél even een raadsmeerderheid te zijn, toen fractievoorzitter Kevelam van Gemeentebelang de andere twee christelijke raadsfracties CDA en ChristenUnie uitdaagde.

Kevelam wilde dat CDA en ChristenUnie zich verantwoorden waarom ze winkeliers blijven verbieden op zondag open te zijn, terwijl ze in het verleden er wél mee hebben ingestemd dat ondernemers aan de boulevard, waaronder Dolfinarium en bioscoop, wél op zondag open mogen zijn. En ook alle cafés en restaurants. Dat vond Kevelam maar vreemd.

RAPPORT De raad debatteerde over het rapport 'Een visie op een andere binnenstad'. Dat debat spitste zich toe op invoering van koopzondagen. D66, VVD en Stadspartij Harderwijk Anders (SHA) dienden daartoe een amendement in. Want in het raadsvoorstel werden koopzondagen expliciet van de actielijst uitgesloten. De drie raadsfracties legden het vuur aan de schenen van CDA-raadslid Mazier, die in het debat het spits afbeet. Waarom geen koopzondagen, als dát nu volgens de opstellers van het dure rapport 'met stip op één' het effectiefst is om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken? Ook ChristenUnie-voorman Companjen kwam onder vuur. Pijnenburg (D66), Van Bijsteren (VVD) en Van Zundert (SHA) vuurden argument na argument op hen af. Koopzondagen zijn wél goed voor Harderwijk, vonden ze.

OMZET Meer omzet bijvoorbeeld voor de binnenstadwinkeliers, die net als alle ondernemers die wél op zondagen mogen verkopen. ,,Zij moeten zelf kunnen beslissen of ze hun winkels op zondag open of gesloten houden."

Ze leken steun te krijgen van Kevelam, totdat hijzelf verduidelijkte dat Gemeentebelang 'altíjd' al tegen verkoop op zondag was. En blijft. In elk geval tot de volgende raadsverkiezing in 2018…