Waterfront directeur Harderwijk Frank Brouwer stopt

HARDERWIJK Frank Brouwer heeft het college te kennen gegeven na ruim acht jaar te zullen stoppen als projectdirecteur Waterfront. Omstreeks 1 januari 2018 zal de planuitwerking en -realisatie dusdanig zijn gevorderd, dat hij dit

als een logisch moment beschouwt. Het college deelt die visie. Per 1 januari 2018 zal naar verwachting zijn opvolger zijn geselecteerd. Het is nog niet bekend wie dat is. De wervingsprocedure voor een opvolger is inmiddels gestart.

Onder zijn leiding sinds 2009 zijn er forse stappen gezet om de plannen voor het project Waterfront tot daadwerkelijke uitvoering te laten komen. Inmiddels zijn de grote delen van het Waterfront gerealiseerd dan wel in een afrondende fase van realisatie. Denk hierbij aan de realisatie van Lorentz Haven, de sanering van het oude industrieterrein Haven, de overdracht van de natuurontwikkeling Mheenlanden aan de Vereniging Natuurmonumenten, de realisatie van het Strandeiland, alsmede de afspraken met de VOF Waterfront met betrekking tot de woningbouw in het gebied van fase 2 Waterfront, de aanleg van nieuwe havens en de herinrichting van de Boulevard.

Grote delen van de Waterfront bevinden zich in de fase van uitvoering. Wat rest is de ontwikkelopgave voor het gebied van fase 3 Waterfront. Omstreeks de jaarwisseling zal de aanbestedingsstrategie voor dit deelgebied gereed zijn. Deze stand van zaken is aanleiding om te kiezen voor een andere vorm van aansturing. Daarop wordt de gemeentelijke organisatie aangepast en ingericht.