• Koen van Weel

Wensen kosten huishouden enkele tientjes

ERMELO Realisering van alle grote wensen die in Ermelo leven kost een gemiddeld huishouden enkele tientjes. Dat zegt wethouder Jan van Eijsden. Het gaat om de komst van een nieuw zwembad en sporthal, de komst van het Huis van Bestuur en Cultuur, het bedrijventerrein Kerkdennen en het project Vitale Vakantieparken.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om grote bedragen die hiermee zijn gemoeid. Een deel van het geld wil het college halen uit de reserves. Daarnaast wordt dan niet ontkomen aan een verhoging van de belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting. Het gaat vier jaar om een extra verhoging met 1,2 procent boven de verhoging met het inflatiecijfer. Voor 2018 is dat cijfer 2,5 procent. Voor het eerst

worden ook de forensen- en toeristenbelasting na jaren verhoogd. Het gaat om vijf procent. Bedrijven zien de onroerendzaakbelasting alleen met het inflatiecijfer verhoogd.

Het college geeft in de kadernota 2018 aan te willen onderzoek of een bedrijfsverzamelgebouw versterkend kan werken op de vestiging van zakelijke dienstverlening. Maar ook of hiermee ZZP-ers kunnen worden gefaciliteerd. Doel is een mogelijke broedplaats te creëren voor nieuw en groeiend ondernemerschap. Vooral voor de ontwikkeling van de zorg wordt het verstandig gevonden nieuwe concepten uit te proberen, ook al brengt dit het risico mee dat een aantal mislukken. In Ermelo is veel werkgelegenheid binnen de zorg verloren gegaan.

In 2018 wil het college blijven zorgen voor een professionele promotie en markering van Ermelo als bereikbare, toeristische bestemming. Toeristische paden en routes moeten worden versterkt met daarnaast het verbreden en vernieuwen van concepten op het gebied van dagrecreatie. De plannen voor onder meer Strand Horst spelen hierin ook een belangrijke rol. Door de zorggroep Noordwest Veluwe zijn in 2015 de gebouwen van en terreinen van Rehoboth, Dillenburg en het Oranjepark overgenomen van Vestia. Streven is de bestaande gebouwen te slopen en op het terrein een complex van 60 zorgwoningen met maatschappelijke functie, 40 koopappartementen, 65 sociale appartementen en 14 parkkavels te realiseren. Het project heeft de naam 'Liever Nou' gekregen.

BESTUURLIJK Politiek is nog geen standpunt ingenomen over het plan. Dat is aan de gemeenteraad. De zestig zorgwoningen en maatschappelijke voorzieningen passen binnen het geldende bestemmingsplan 'Kom Ermelo' Voor de overige plannen moeten planologische procedures worden vastgesteld.

In 2018 vindt een evaluatie en mogelijk vervolg plaats van de pilot om groente en fruitafval apart in te zamelen en te verwerken om zo geld, grondstoffen en milieu te sparen. In samenwerking met de Vereniging Oud Papier Aktie Ermelo wil het college komen tot een betere scheiding en meer oud papier uit het restafval halen.

FIETSPAD In 2018 moet langs de Schaapsdijk en de Zeeweg een fietspad worden aangelegd. Ook wordt de benodigde procedure gevoerd voor het fietspad door Speuld en worden de daarvoor benodigde gronden aangekocht. Ook wordt gekeken of het rendabel is het project door te zetten van een bewaakte fietsenstalling door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.