• Gemeente Harderwijk

Werkzaamheden aan boulevardgebied

HARDERWIJK De komende jaren krijgt Harderwijk weer een echte Boulevard aan het water. Zo komt op de locatie van de oude jachthaven 'Haven van Harderwijk' en de parkeerterreinen de nieuwe Stadshaven met aan weerszijden een wandelpromenade. Na de bouwvak starten de werkzaamheden weer in het Boulevardgebied om dit te realiseren, meldt de gemeente.

Vanaf 12 augustus plaatst aannemer Boskalis de damwanden langs een deel van de kade in de Vissershaven (zijde Havendam). De Vissershaven blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar, maar vaarverkeer kan hinder ondervinden van werkschepen of een tijdelijke stremming. Deze werkzaamheden duren tot medio oktober 2016.

Vanaf 14 november start aannemer Mobilis met de aanleg van de twee beweegbare bruggen, die de nieuwe Strandboulevard verbinden met het Dolfinariumterrein en het toekomstige gebied 'Kop van de Stadswerven'. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de Vissershaven afgesloten door middel van een tijdelijke dam. Vanaf 1 april 2017 is de Vissershaven weer toegankelijk voor al het vaarverkeer. De werkzaamheden aan de bruggen duren tot begin mei 2017.

In de maanden oktober en november vindt er archeologisch onderzoek plaats ter hoogte van de Vischpoort. Vervolgens start de aannemer met de plaatsing van de damwanden voor de brughoofden tussen de Vischpoort en het Dolfinarium. Naar verwachting vindt het plaatsen van de damwanden plaats in december 2016 en januari 2017. Wanneer de overige damwanden in het Boulevardgebied gerealiseerd worden, is nog onderwerp van gesprek.

OVERLAST ONVERMIJDELIJK Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is het bij de uitvoering van de bovenstaande werkzaamheden niet mogelijk tril- en geluidsoverlast te voorkomen.

Voor vragen over (de uitvoering van) het project Waterfront, in het bijzonder over de werkzaamheden in het Boulevardgebied: projectbureau Waterfront, tel. 0341-743840 of

www.waterfrontharderwijk.nl.