• Gemeente Harderwijk

Werkzaamheden aan Waterfront via webcam live te volgen

HARDERWIJK De werkzaamheden in het oostelijk deel van de Strandboulevard zijn via een webcam op de Vischpoort te volgen. Op de achtergrond is de bouw van de woningen op het

Zuidereiland te zien. Ook is mogelijk om via de webcam op het stadhuis de voortgang van de saneringswerkzaamheden op het oude industrieterrein te bekijken. In het voorjaar wordt hier ook een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. De beelden zijn te zien op www.waterfrontharderwijk.nl.

In de afgelopen vijf jaar zijn verschillende onderdelen van het Waterfrontplan gerealiseerd: zo is het industrieterrein Lorentzhaven aangelegd en in gebruik genomen, zijn twee vogelrustgebieden gemaakt, bewoners en toeristen genieten al ruim drie jaar van het Strandeiland, maakt watersportvereniging Flevo gebruik van de nieuwe jachthaven De Knar en zijn de eerste bewoners verwelkomd in het nieuwe woongebied Zuidereiland. Door de vondst van niet-gesprongen explosieven heeft de sanering weliswaar wat vertraging opgelopen, maar ook dit is nu in volle gang.

Daarnaast zijn de eerste woningen op de Watersportboulevard en de boothuizen in verkoop gegaan.