• Een impressie van het nieuwbouwontwerp van de kantine met kleedkamers. Het gebouw is 7 meter hoog.

    Foto: Pim van Tol

Wijk wil meepraten over sportpark

HARDERWIJK De upgrade van Sportpark Slingerbos houdt de gemoederen bezig. Zo'n zeventig wijkbewoners kwamen op een door de gemeente Harderwijk belegde bijeenkomst in de Unitas-kantine af. Marcel Companjen merkte dat er na een gesprek met wijkbewoners veel vragen leefden. De wethouder wilde ongenoegen, zorgen en onduidelijkheid wegnemen en ideeën opdoen.

Marco Jansen

Onafhankelijk avondvoorzitter Dorien Brunt ziet 'meer zorgen dan fundamentele bezwaren' over de impact op de wijk en de natuur. Aanleg velden, lichtmasten, 'vleermuis vriendelijke' ballenvangers en vooral het nieuwe clubgebouw kwamen ter sprake. ,,Mensen hebben tegen de vergunningaanvraag geageerd. De meeste bezwaren gaan over lichthinder, geluidshinder, verkeersdruk en parkeerdruk'', merkt Brunt. Oplossingen werden ook aangedragen. ,,Meer beplanting tussen de huizen en het laatste veld voor minder lichthinder, een 'kiss and ride' strook tegen de parkeerdruk en een sedumdak (dak met vetplantjes) is duurzaam en geeft geluidsdemping.''

De eindverantwoordelijke stichting sportpark Slingerbos gaat proactief de fiets stimuleren, regels opstellen voor de gebruikers, realiseert 48 parkeerplekken op eigen terrein en informeert bewoners met een jaarschema tijdig over evenementen.
Henk Ritmeester, bewoner Slingerbos 12, begrijpt de bouw van een nieuw clubhuis voor Unitas nog wel. ,,Maar als bewoners, met focus op rust, zijn we overrompeld door een groot sportpark met meer clubs. We vragen ons af waarom dat hier moet. Op piekdagen loopt de wijk vol. Onze zorg zit bij parkeren, veiligheid en de woningwaarde.''

Companjen erkent dat de communicatie mis is gegaan doordat aanvankelijk te weinig bewoners waren geïnformeerd. Hij stelt er nog een ecologisch onderzoek plaatsvindt en de aanvraag nog beoordeeld moet worden.

Architect Pim van Tol stelt dat het ontwerp van 7 meter hoogte 2 meter binnen het bestemmingsplan valt. ,,Het gebouw schuift twintig meter op, waardoor geluid zal toenemen, maar binnen de norm valt.'' Hij wil niet teveel concessies doen aan het ontwerp - de door de bewoners voorgestelde kelderbouw werd eerder veel te duur bevonden, maar wel geluid reduceren door o.a. dempende akoestiek in het dak.