• Wijnand Kooijmans

Witte boerderij Ermelo maakt plaats voor woningen

ERMELO De zogenoemde 'witte' boerderij aan de Fokko Kortlanglaan in Ermelo maakt plaats voor de bouw van tien woningen. Hierbij inbegrepen zijn vier woningen in de sociale sector.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie was door de eigenaar Vierhouten Onroerend Goed BV een verzoek ingediend voor de bouw van in totaal negen woningen. Hiervan zouden er acht op de locatie aan de Fokko Kortlanglaan worden gebouwd. Dat plan stuitte echter op bezwaren bij de gemeenteraad van Ermelo. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'De Driehoek 2016' werd door de raad een amendement aangenomen waarbij het aantal te bouwen woningen werd teruggebracht tot maximaal drie woningen. Twee hiervan mochten vrijstaand zijn.

BEROEP Tegen het besluit van de raad werd door de eigenaar beroep ingesteld bij de Raad van State. De behandeling van dit beroep staat 27 februari gepland. Volgens de eigenaar is het plan financieel niet uitvoerbaar door het besluit van de raad.

Tussen de gemeente en de eigenaar zijn vervolgens diverse gesprekken gevoerd die nu hebben geleid tot een aangepast plan. De bebouwing hierin vindt plaats op het bestaande voormalige agrarische erf. Van de tien woningen komen er twee vrijstaand in het lint van de Fokko Kortlanglaan. Verder gaat het om vier twee-onder-één-kapwoningen en vier 'schuurwoningen' in de sociale sector.

VERLOEDERD Volgens wethouder Laurens Klappe heeft het college van burgemeester en wethouders onder meer 'ja' gezegd, omdat het gaat om een aardig verloederd gebied. Om daaraan een eind te maken heeft ook de gemeente zo de nodige wensen waaraan nu wordt voldaan. Onder meer zijn door de eigenaar ontwikkelingen toegezegd als het gaat om groen- en natuurontwikkeling.

Voor Klappe speelt bovendien mee dat in het plan nu sociale huurwoningen zijn opgenomen. Ook daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenteraad. Het voorstel wordt 19 februari besproken in de commissie Infrastructuur en Ruimte van de Ermelose gemeenteraad. Dan moet blijven of de inmiddels in samenstelling gewijzigde raad wel akkoord gaan met het plan zoals dat nu op tafel ligt.

MOTIE Door de gemeenteraad is destijds ook een motie aangenomen ten aanzien van de vervanging van recreatiepark De Loohof door nieuwbouwwoningen. Hierin werd het college opgedragen met de aanvrager in gesprek te gaan om te zien of ook hier meer woningen in de sociale sector kunnen worden gebouwd. Oorspronkelijk wilde de eigenaar 52 recreatiewoningen vervangen door 21 koopwoningen. Achter het woonterrein wordt een parkbos aangelegd. Bestaande bomen worden behouden en aangevuld met nieuwe bomen. Het bos is bedoeld voor kinderen om te kunnen ravotten.

De motie werd nog ingediend tijdens de zittingsperiode van het vorige college. Volgens wethouder Klappe is met de eigenaar inmiddels overstemming bereikt om een deel van de woningen in de sociale huursector te realiseren. Met de bouw kan echter pas worden begonnen wanneer het bestemmingsplan De Driehoek onherroepelijk is geworden. Onder meer door het bezwaar van Vierhouten Vastgoed is dat echter nog niet het geval.