• Wijnand Kooijmans

Woningbouw in rijksmonument De Hooge Riet

ERMELO In Rijksmonument De Hooge Riet in Ermelo worden maximaal 34 appartementen gecreëerd. Eventueel gebeurt dit in combinatie met horeca. In dit laatste geval moet het aantal appartementen drastisch worden teruggebracht tot twintig.

Wijnand Kooijmans

Het gebouw is door GGz Centraal verkocht aan projectontwikkelaar Heijmans. Hiervoor waren door het Ermelose college van burgemeester en wethouders al de uitgangspunten vastgesteld waaraan de toekomstplannen stedenbouwkundig moeten voldoen. Dit plan dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Inwoners van Ermelo worden hierbij betrokken.

GGz Centraal heeft te maken met veranderingen in de zorg met als gevolg dat een deel van de bebouwing op het landgoed Veldwijk door hen wordt afgestoten. Hiervoor in de plaats komen functies als wonen en economische bedrijvigheid. Het gebied wordt zo ook meer betrokken bij het dorp waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische- en natuurwaarden.

KOPEN Uitgangspunt is dat Heijmans alleen door wil gaan met de ontwikkeling van het terrein van De Hooge Riet wanneer zij hun plannen kunnen realiseren. GGz Centraal wil daarnaast zo veel mogelijk geld genereren door de verkoop. Afgesproken is dat er geen bebouwing komt langs de Horsterweg.

Er vindt nog wel een flinke discussie plaats over de Chevallierlaan. Het Ermelose college van burgemeester en wethouders kan zich nog niet zo vinden in de plannen dat hier wordt gebouwd. Het huidige bestemmingsplan staat dat overigens ook al toe. De bouw van twintig woningen doet, zo geeft wethouder Laurens Klappe aan, afbreuk aan de authentieke laan. Ook al wordt gebouwd in de sociale sector. Daarnaast komen er zorgappartementen op de hoek van de Stationsstraat en de Chevallierlaan.

WILDGROEI Discussie is er ook over de kwaliteit van het groen. Wanneer je de oorspronkelijke parkopzet wilt behouden betekent dit, zo zegt Klappe, dat je wildgroei moet verwijderen. Te veel bomen mogen zeker niet verdwijnen. In het gebied heeft ooit een chalet gestaan. Niemand wist zich, volgens Klappe, nog te herinneren totdat oude foto's opdoken.

Dat betekent dat op deze locatie in principe nieuwbouw mogelijk is. Volgens Klappe hoeft dat voor Heijmans niet zo noodzakelijk. Financieel bestaat de noodzaak niet binnen de realisering van het totale plan. De verslavingskliniek wordt afgebroken waarmee, zo vindt Klappe, de zooi verdwijnt welke deze omgeving momenteel biedt.

BESTEMMINGSPLAN Wanneer de raad instemt met datgene wat nu voorligt kan worden gewerkt aan de opstelling van een bestemmingsplan. Volgens Klappe is enige haast wel nodig omdat het rijksmonument De Hooge Riet aardig begint te vervallen. Achter het monumentale gebouw vindt nieuwbouw van woningen plaats.

Bestaande gebouwen in het gebied krijgen een functie voor wonen, een kantoorfunctie of worden bestemd als kantoor. Als het gaat om de wonen wordt gedacht aan bijvoorbeeld studenten of senioren. De functie van het opbaarhuis/gedenkcentrum wordt voorlopig gehandhaafd. Het gaat om het voormalige mortuarium.