• Foto: Henk Merjenburgh

'Woonvisie nu meer vraaggericht'

HARDERWIJK Met een nieuwe 'woonvisie' wil het Harderwijkse gemeentebestuur ervoor zorgen dat Harderwijk zich ook de komende tien jaar (en daarna) zich ontwikkelt als woonstad.

Harry Schipper

Harderwijk wil de sterke kanten van de stad gebruiken om het wonen in Harderwijk voor nieuwkomers aantrekkelijker te maken. Focus ligt op de beantwoording van de groeiende vraag nar woningen, versterking van de balans in de woningvoorraad en zorg voor een goede basiskwaliteit van wonen. Dat staat in de nieuwe woonvisie die wethouder Jeroen de Jong vrijdag het daglicht deed zien.

STAND Een visie die tot stand is gekomen na een lange reeks van gesprekken met woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en deelnemers aan het thema wonen tijdens de stadsgesprekken. Uiteraard zijn ook veel wensen van de commissie Ruimte erin opgenomen. Volgens De Jong is het verschil met voorgaande woonvisies dat dit keer niet het aanbod centraal staat, maar 'dat we nu meer bij de vraag willen aansluiten'. Harderwijk heeft moeite balans te vinden in haar woningaanbod, zo blijkt uit de woonvisie.

ONTSTAAN Door een veranderende bevolkingssamenstelling ontstaan nieuwe woonwensen en vraag naar nieuwe woningtypen en woonmilieus. De koopmarkt is na de crisis flink opgeveerd en dreigt nu om te slaan. Starters hebben grote moeite om een koopwoning te bemachtigen. Tegelijk is de wachttijd voor een sociale huurwoning nog steeds 'aanzienlijk'. Om die wachtlijst in te korten moeten er tot 2025 zo'n 400 sociale huurwoningen bij worden gebouwd. Jaarlijks moet Harderwijk gemiddeld zo'n 260 woningen (laten) bouwen om in de pas te blijven met de verwachte bevolkingsgroei. Het inwonertal stijgt van nu zo'n 47 duizend in dertig jaar tijd naar bijna 54 duizend in het jaar 2046. Da's ruim achtduizend meer.