• De raad beslist ook over sloop van de bibliotheek en een nieuw theater op die plek.

    Harry Schipper

Wordt het oud of nieuw theater?

HARDERWIJK De Harderwijkse gemeenteraad debatteert volgende week donderdagavond over de vraag welke podiumkunstactiviteiten en welke podiumvoorzieningen vanaf 2018 subsidie van de gemeente gaan krijgen. Worden het de nieuwe plannen van de SAP-connectie van twaalf culturele organisaties die samen een jaarrond programma van podiumkunst 'op verrassende locaties in de stad' hebben ontwikkeld? Met daarbij sloop van de bibliotheek en nieuwbouw van een theater op die plek. Of gaat het geld toch naar de verbouwing en de exploitatie van het huidige theater aan de Stationslaan?

Harry Schipper

Maandag kwamen opnieuw de twee partijen om de tafel  die azen op de pot: de SaP-connectie en SPH, de Stichting Podia Harderwijk, eigenaar van Estrado en huurder van de Catharinakapel en Theater Harderwijk, waarvoor het bovendien de exploitatie verzorgt. Hoe graag de raadsleden ook willen dat de twee kampen gaan samenwerken: het zit er voorlopig niet in. ,,Eerst moet de raad maar eens beslissen wat ze wil", concludeert SPH-bestuurder Kees Kooijman uit de ultieme poging van beide partijen om samen verder te bouwen aan de plannen om Harderwijk op cultureel gebied op een hoger plan te brengen.

SFEER Ondanks de 'positieve, constructieve en goede open sfeer' tijdens dit gesprek bleven de verschillen van inzicht over hoe het dan in de toekomst moet te groot en vooralsnog onoverbrugbaar. Bij de SPH is 'wel meer begrip ontstaan voor de visie van de SaP-connectie', maar blijft de overtuiging overeind dat 'het beter is om te werken aan de verbouwing van het theater aan de Stationslaan'. Kooijman: ,,Wij willen als vastgoedbeheerder en exploitant van het theater graag onze eigen subsidierelatie met de gemeente behouden, al staan we wel open voor de suggesties van de SaP-connectie."

De SaP-connectie houdt vast aan de stelling dat er meer winst behaalt kan worden met een gezamenlijke programmering. ,,Ons idee is juist dat je door samen te werken van elke euro 1,25 euro kunt maken. Je moet daarvoor wel vertrouwen in elkaar hebben", stelt Gerwin Tromp die met zijn Stichting Underground de SaP-connectie vertegenwoordigd. Ook hij stelt dat 'er grote behoefte is aan een keus die de raad moet maken'.

ADVIES Directeur Marijke Licher van Cultuurkust - ook 'lid' van de SaP-connectie, wijst op het duidelijke advies van B&W aan de raad: de SaP-plannen met de nieuwbouw van het biebtheater, de zogeheten 'variant 3'. ,,Alles lekker bij elkaar, ook de Catharinakapel. Hoe mooi is dat? Alles in de binnenstad is dan met elkaar verbonden Daarmee trek je nieuwe doelgroepen voor de podiumkunsten."

Licher ziet al langer de trends op dat gebied, 'de festivalisering van Nederland'. Tegelijk snapt ook zij wel dat sommige dingen niet meer kunnen in een binnentheater waar hooguit driehonderd zitplaatsen in passen, in plaats van de vijfhonderd in het huidige theater. ,,Een goed argument van SPH. Maar je moet ook kijken naar de ambities die Harderwijk heeft. Met een nieuw evenementenbeleid, nieuw citymanagement én de SaP-plannen praat je over een integrale visie. Die samenhang is belangrijk, anders blijf je met je theater op een eilandje staan."

Kooijman daarentegen wijst er fijntjes op dat Theater Harderwijk al jarenlang programmeert op basis van de inbreng van 'onze klanten'. ,,Wij proberen uiteraard daarin ook vernieuwing aan te brengen, maar feit is: Tineke Schouten staat altijd met stip bovenaan wensenlijstjes." De volle zalen die artiesten als Tineke Schouten trekken en waardoor het nodige geld in het laatje belandt, blijken echter niet genoeg voor de exploitatie. ,,Er moet dus altijd subsidie bij."