• Linda Heller

Ziekenhuis St. Jansdal snijdt in personeel en behandelingen

HARDERWIJK De komende twee jaar zullen bij ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk honderd formatieplaatsen verloren gaan. Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt de personeelskosten terug te brengen. Dit zal deels gebeuren door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten, stelt het ziekenhuis in een verklaring.De reorganisatie maakt deel uit van een pakket maatregelen, dat onder de naam 'Fit voor de toekomst' wordt uitgerold om de goede financiële positie ook in de toekomst vast te houden.

In 2016 zijn de eerste bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Dat kon grotendeels nog met maatregelen op materieel gebied, maar inmiddels wordt ook het personeel geraakt. Een deel van de reductie van het aantal arbeidsplaatsen hangt direct samen met de digitalisering die in de loop van 2016 wordt doorgevoerd. In oktober wordt een nieuw digitaal patiëntensysteem in gebruik worden genomen. Minder papierwerk en minder handmatige handelingen zorgen er voor dat ondersteunende processen

efficiënter kunnen worden ingericht uitgevoerd.

Een ander gedeelte van het aantal arbeidsplaatsen verdwijnt bij de ondersteunende functies. Daarnaast wordt de leidinggevende structuur van de organisatie herzien en waar mogelijk geoptimaliseerd.

BEHANDELINGEN Naast de afbouw van formatie wordt ook kritisch gekeken naar de behandelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd. Activiteiten die goedkoper en zonder verlies aan kwaliteit kunnen worden uitgevoerd buiten het ziekenhuis, wil het ziekenhuis overdragen aan partners in de eerste lijn in de regio.

Voor de medewerkers betekent de reorganisatie dat er een periode volgt van onzekerheid. De organisatie is in de tweede week van maart op de hoogte gesteld van de voorgenomen maatregelen. Naar verwachting zullen de

uitgewerkte plannen op 1 juni van dit jaar gereed zijn.

,,Het ziekenhuis betreurt het dat deze maatregelen nodig zijn, maar het kan niet anders. Ons belangrijkste doel is om hoge kwaliteit van zorg te bieden aan de inwoners van ons verzorgingsgebied. Zij moeten kunnen rekenen op het St Jansdal. Maar dan moeten wij wel werken aan een gezonde organisatie. Goede resultaten en een stevige financiële positie van ons ziekenhuis zijn van groot belang voor de inwoners van ons verzorgingsgebied en onze medewerkers", aldus het bestuur.