• Gemeente Harderwijk

Zoektocht explosieven Waterfront nóg duurder (update)

HARDERWIJK De Harderwijkse gemeenteraad moet opnieuw extra geld uittrekken voor de niet aflatende zoektocht naar explosieven in het Waterfront. Ditmaal vraagt Waterfront-directeur Frank Brouwer de raad om 900.000 euro.

Harry Schipper

Daarmee komt het totale bedrag, dat met de jarenlange zoektocht naar niet-gesprongen explosieven is gemoeid, uit op zo'n 7,4 miljoen euro. In oktober vorig jaar kreeg de gemeenteraad ook al een verzoek om meer geld voor de zoektocht. Toen ging het om 3,1 miljoen euro. Daarmee leek toen de kous af. Maar nee: 'de samenhang tussen de detectiewerkzaamheden en de uitvoering van de bodemsanering bleek complexer dan redelijkerwijs kon worden vermoed', schrijft Brouwer aan het gemeentebestuur. Volgens hem heeft dat ertoe geleid dat de sanering van asbest uit de grond van het Waterfront anders moet. De zogenaamde 'Beaudredge-sanering, waarbij een megagrote graafmachine de met asbest vervuilde grond dieper de bodem inwerkt, verloopt daardoor anders en kost meer tijd en dus geld. En ook de duikers kosten veel geld, vertelt Brouwer. Zij moesten met hun handen op de tast over de modderige en vervuilde bodem van de havens en vaarwegen zoeken naar munitie en niet ontplofte bommen.

Gelukkig bestaat er voor de detectie en het ruimen van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog een 70-procent-vergoedingsregeling. De gemeente Harderwijk kan alle bonnetjes en facturen die samenhangen met de explosievenzoektocht inleveren bij Het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die vergoedt dus 630.000 euro, zodat Harderwijk 'maar' 270.000 euro hoeft op te hoesten. Bij elkaar betaalt Harderwijk nu zelf ruim 1,6 miljoen aan de zoektocht. Die zoektocht heeft overigens nog steeds niets extra's opgeleverd: in 2014 werden dertien brandbommetjes gevonden, waarvan er twaalf al waren ontbrand en eentje dus niet. Ook werd er wat geschutsmunitie gevonden en delen van een vliegtuigwrak van een Engels gevechtsvliegtuig dat vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog voor de kust van Harderwijk was neergestort.