• Wijnand Kooijmans

Zonnepanelen op scholen Ermelo

ERMELO Daken van vier Ermelose scholen komen beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen door mensen die zelf niet de mogelijkheid hebben op deze wijze energie op te wekken.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de daken van de Ireneschool, de Koningin Julianaschool, Prins Bernhardschool en de Klokbeker. In een later stadium volgen nog twee scholen. Een deel van de opbrengst van de zonnepanelen wordt door de scholen zelf gebruikt. Het andere deel is beschikbaar voor inwoners die willen investeren in zonne-energie.

PROJECT Door deel te nemen aan het project 'Zon op Ermelo scholen', profiteren zij van een lagere energierekening, maar dragen ook bij aan een schoner Ermelo. De 760 panelen op de daken gaan over de looptijd van vijftien jaar naar verwachting 3.500.000 kilowatt stroom per jaar leveren. Inwoners van Ermelo kunnen zich inschrijven bij de Energiecoöperatie Veluwe-Energie. Bij de volgende twee scholen worden nog eens 140 panelen geplaatst.

Door de gemeente is in een eerder stadium geld beschikbaar gesteld om te berekenen of de constructie van de daken plaatsen van zonnepanelen mogelijk maakt.

PANEEL Daarnaast heeft de gemeente alle scholen een informatiepaneel toegezegd waarop is te zien hoeveel stroom wordt opgewekt met de zonnepanelen. De plaatsing wordt verzorgd door Veluwe-Energie. Wie zich inschrijft wordt automatisch lid van de coöperatie. Dit is voorwaarde om de opbrengsten te kunnen verrekenen met de eigen energierekening. Deelnemers kunnen  aangeven met hoeveel zonnepanelen ze willen deelnemen. De energiecoöperatie exploiteert de installatie en levert de elektriciteit aan de energieleverancier. In ruil daarvoor krijgen deelnemers een korting op de energienota.

De zonnepanelen op scholen zijn beschikbaar voor alle inwoners van Ermelo en voor een deel voor de inwoners van Harderwijk (de wijk Drielanden) en Putten. Meer informatie is te vinden op de website: www.veluwe-energie.nl. De coöperatie is een stichting zonder winstoogmerk en daardoor niet in staat risico's te nemen die niet door de verzekering of exploitatie kunnen worden gedekt. Met het sluiten van de overeenkomst wordt de nodige 'rugdekking' gegeven door de gemeente.

BETROKKEN De gemeente is als partij bij het project betrokken omdat, indien de stichting een schoolgebouw verlaat, dit pand vervalt aan de gemeente. Mocht de gemeente besluiten tot sloop van het pand dat bestaat voor het college van burgemeester en wethouders de verplichting te zoeken naar een alternatieve locatie voor de zonnepanelen en komen ook de kosten voor rekening van de gemeente.

Voor de installatie van de zonnepanelen wordt een overeenkomst getekend tussen Veluwe-Energie, de stichting vereniging protestants christelijk onderwijs en de gemeente. Met het plaatsen van de panelen wordt een bijdrage geleverd aan het streven dat Ermelo in 2035 klimaatneutraal is.