• De zonneparken zouden op jaarbasis een kleine 1500 huishoudens van stroom kunnen voorzien (archieffoto BDUmedia)

    Harry Schipper

Zonneparken in Harderwijk voor 1500 huishoudens

HARDERWIJK Het is goed mogelijk om in Harderwijk zonneparken te realiseren die een tijdlang kunnen bijdragen aan de energievoorziening van de stad. Er zijn drie plekken geschikt om ruimte te bieden aan de zonne-energie-installaties: langs de Ceintuurbaan, tussen de Newtonweg en de Glindweg en in het noordelijke deel van Drielanden, tussen de Drielandendreef en de snelweg A28.

Harry Schipper

Stuk voor stuk gaat het om weilanden of braakliggende terreinen waarvoor de gemeente de eerstkomende tijd toch geen concrete plannen heeft. De zonneparken zouden met een geschatte opbrengst van 5,1 GWh op jaarbasis een kleine 1500 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Dat is ongeveer net zoveel als de elektriciteitsproductie van één grote windmolen met een vermogen van 2,5 MW.

KERSVERS Dat staat in de kersverse haalbaarheidsstudie die de gemeente heeft laten uitvoeren en die 17 november wordt voorgelegd aan de commissie Ruimte. Op de studie werd al langere tijd aangedrongen door Gemeentebelang. Die wilde weten of er niet een tijdelijk zonnepark kon worden aangelegd op het toen nog grotendeels braakliggende bedrijventerrein Lorentz III, of ergens anders binnen de Harderwijkse gemeentegrenzen. Het gemeentebestuur vond Lorentz III niet zo'n goed idee, omdat de grond dan niet (snel) kon worden verkocht als zich bedrijven melden. Inmiddels is al een deel van Lorentz III volgebouwd met forse bedrijfshallen. Maar er zijn dus wel andere plekken , waar de zonneparken kunnen komen. Deskundigen schatten een kwart van het huidige energieverbruik in Harderwijk uit 'hernieuwbare' energie valt te halen. Het gemeentebestuur wil de CO2-uitstoot in het jaar 2031 met 45 procent reduceren ten opzichte van het jaar 2013. Zonne-energie kan naar verwachting ongeveer dertig procent uitmaken van die hernieuwbare energie. De nieuwe conclusies uit het haalbaarheidsstudie wil het gemeentebestuur betrekken bij het opstellen van het zogeheten uitvoeringsprogramma 'Energieke Stad 2017-2020'.

Of Harderwijk ook daadwerkelijk zonneparken gaat realiseren is overigens nog de vraag. De stroom gaat rechtstreeks het stroomnet op en levert zo weinig (geld) op. Met zonnepanelen op huizendaken is dat anders, omdat een flink deel van de stroom zelf wordt benut en huizenbezitters op die manier ook nog eens flink minder of geen energiebelasting hoeven te betalen.

REDEN Om die reden zijn er in heel Nederland tot voor kort maar twee grote (en zwaar gesubsidieerde) zonneparken gebouwd. Sinds kort bestaan er echter regelingen waarbij particulieren die in zo'n park willen participeren, een fikse energiebelastingkorting kunnen krijgen. En het rijk wil ook wel voor vijftien jaar een exploitatiesubsidie geven. Dat maakt zonneparken opeens wél rendabel. Daarom worden er op steeds meer plekken in Nederland crowdfunding-acties op touw gezet en stichten buurtbewoners energiecoöperaties op. Om zonneparken te kunnen bouwen, moet de gemeente eerst onderzoek laten verrichten naar de effecten ervan voor flora en fauna en de invloed ervan op de waterhuishouding. En soms moet eerst ook nog archeologisch onderzoek worden gedaan, alvorens er in de grond gaten gegraven kunnen worden voor de fundamenten van de installaties.