• Wijnand Kooijmans

Zonneveld van 3,3 hectare op terrein Aalbertshoeve

ERMELO Albert van Diest mag op het terrein van de Aalbertshoeve een 3,3 hectare tellend zonneveld aanleggen. Door de gemeenteraad van Ermelo werd unaniem ingestemd met het plan. Het is het eerste initiatief voor een zonneveld dat gerealiseerd gaat worden, mits de benodigde subsidie van het Rijk ook wordt afgegeven.

Wijnand Kooijmans

Het feit dat het om het eerste project gaat van deze omvang betekent wel dat de raadsleden de vinger aan de pols willen houden. Het resultaat wordt van groot belang gezien als het gaat om de honorering van eventuele andere verzoeken.

NAVOLGING Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) vindt dat moet worden afgewacht of de aanleg van een zonneveld navolging moet krijgen. Mogelijk komen er binnenkort andere alternatieven op de markt, zoals waterstofgas. Van groot belang vindt hij dat in de toekomst het zonneveld weer kan worden afgebroken volgens de dan geldende milieunormen en dit ook wordt vastgelegd in de vergunning.

ELLENDE VOOR VOGELS Wilhelm vindt dat nog weinig bekend is van de invloed van zonnevelden op de biodiversiteit. Zo geeft vogelclub Sovon aan dat de aanleg van een zonneveld leidt tot ellende voor de vogels. Dat maakt dat Wilhelm dit soort plannen het liefst ziet gerealiseerd in de omgeving van onder meer een snelweg of een oude vuilstortplaats. Ronald van Veen (CU) vindt dat de aanleg van het zonneveld past binnen het streven naar schone energie. Wel vindt hij dat voorrang moet worden gegeven aan het leggen van zonnepanelen op dagen boven de aanleg van zonnevelden op agrarische percelen. Hij is blij met het zaaien van bloemrijk zaaisel om zo de biodiversiteit te vergroten. Hij wil dat met de raad moet worden geëvalueerd hoe het proces verloopt maar dat hierbij ook de buurtbewoners moeten worden betrokken.

Erik van der Weide (CDA) vindt dat moet worden bekeken of door het uitgeven van bijvoorbeeld aandelen ook inwoners van Ermelo mee kunnen profiteren van de aanleg van het zonneveld. Dat standpunt wordt wel gedeeld door wethouder Leo van der Velden, maar hij vindt dat dit niet als dwingende voorwaarde moet worden opgenomen. Van der Weide ziet ook graag dat alsnog bijsturing van het plan mogelijk blijft indien er toch nog klachten komen. Ook wil hij wildgroei voorkomen.

AMBITIES Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) vindt dat niet aan grootschalige projecten als de aanleg van een zonneveld kan worden ontkomen wil Ermelo de ambities ten aanzien van duurzaamheid halen. Maar vraagt zich wel of hoe kan worden voorkomen dat het totale landschap wordt vol gelegd met zonnevelden. Dat maakt dat ze verheugd is dat een goede landschappelijke inpassing in het plan is opgenomen.

ZONNEPANELEN OP DAKEN Het college wil, zo zegt wethouder Van der Velden, ook sturen op zonnepanelen op daken boven zonnevelden. Maar vindt ook dat, gezien de ambities van Ermelo, niet te veel eisen kunnen worden gesteld. Omdat de subsidie van het Rijk nog niet is toegekend is, zo geeft de wethouder aan, niet aan te geven wanneer de daadwerkelijke aanleg van het zonneveld van start kan gaan.