• (Archieffoto ter illustratie).

    Jan de Roo Fotografie

Meer sportmogelijkheden voor mensen met een beperking

HARDERWIJK Ongeveer tien procent van de Nederlandse bevolking heeft een matig tot zware handicap, weet de gemeente Harderwijk. De regio Noord Veluwe zet zich daarom in voor een toename van de sportparticipatie voor mensen met een beperking en wil zoveel mogelijk mensen in de regio helpen naar een passend sport- en beweegaanbod.

Afgelopen oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Uniek Sporten en de regio Noord Veluwe. Uniek Sporten brengt vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Op www.unieksporten.nl is nu ook het sportaanbod van de regio Noord Veluwe inzichtelijk gemaakt. ,,Hiermee willen we als regio sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen stimuleren om nog niet bestaand aanbod te ontwikkelen. Elke gemeente heeft een lokaal aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen, te vinden op de contactpagina van de betreffende gemeente."