• Logo Interactie

    Interactie Sportbedrijf Ermelo

Nieuwe RvC bij Sportbedrijf Ermelo

ERMELO Gemeente Ermelo heeft een Raad van Commissarissen (RvC) aangesteld bij Interactie Sportbedrijf Ermelo.

LEDEN De RvC bestaat uit drie leden, die ieder kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines meebrengen en tevens affiniteit hebben met de gemeente Ermelo en haar inwoners. De leden zijn John van der Starre (voorzitter), Richard van Hussel en Erik Molenschot. Allen zijn benoemd tot en met 2023. 

Sportbedrijf Ermelo is een zelfstandige vennootschap waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is. Het takenpakket van de RvC omvat het houden van toezicht op het beleid van de directie en de algemene zaken binnen het bedrijf. De directeur van het bedrijf is Mark Broere. De RvC staat de directie terzijde met advies en functioneert als klankbord. Daarnaast wordt het functioneren van het bedrijf en de directie kritisch gevolgd door de raad. Ook wordt er door de RvC aandacht besteed aan de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en worden de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen zorgvuldig afgewogen. 

SPORTBEDRIJF ERMELO Interactie Sportbedrijf Ermelo bestaat sinds 1 januari 2019. Interactie is een breed bedrijf gericht op welzijn en ontwikkeling van de inwoners en bezoekers van Gemeente Ermelo. Het zelfstandig opererende bedrijf beheert en exploiteert verschillende sportaccommodaties in Ermelo en geeft uitvoering aan gemeentelijk sportbeleid. Hierbij draagt Interactie de verantwoordelijkheid om elementen als sport, bewegen en een gezonde leefstijl lokaal te stimuleren.