• Foto: Melissa Hofland

Vakantiepark Bos & Weide wordt woonwijk

ERMELO De eigenaar van het vakantiepark Bos & Weide aan de Oude Nijkerkerweg in Ermelo krijgt toestemming in alle 56 recreatiewoningen permanente bewoning toe te staan. Het college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan de transformatie van het park.

Wijnand Kooijmans

Het plan maakt onderdeel uit van de aanpak in het kader van vitale vakantieparken. De eigenaar is bereid vier bungalows te slopen. In twee daarvan is op grond van de huidige regels permanente bewoning toegestaan. Daarnaast wil hij het totale park een ruimtelijke kwaliteitsslag geven. De toezegging van het college geldt voor een periode van een jaar. In het geheel wordt ook De Boskant betrokken. Op het park Bos & Weide is op dit moment nog een handvol woningen aanwezig met een recreatieve bestemming. Het overgrote deel van het park bevat huisjes waar permanente bewoning is toegestaan.

Het park valt buiten de drie recreatieclusters welke door de gemeente zijn aangewezen. Het terrein omvat nu nog 61 recreatiewoningen, waarvan er 52 permanent mogen worden bewoond en drie bedrijfswoningen. De kans dat het park nog recreatief wordt acht het Ermelose college nihil. Vooral omdat er nu al bijna overal gewoond mag worden en gewoond wordt.

CONIFEREN Het park krijgt in het plan een kwaliteitsimpuls. De straten worden verbreed, er komen extra parkeerplekken en de coniferen worden uit een oogpunt van brandveiligheid vervangen door hedera. Daarnaast wordt er binnen het totale gebied meer beplanting aangebracht om het park een groenere beleving te geven.

Het college zegt dat in principe het streven blijft vakantieparken in het buitengebied te behouden voor de verblijfsrecreatieve sector. Voor Bos & Weide wordt dat niet als een reële optie meer gezien. Het zou economisch niet rendabel zijn te maken. Van alle huisjes wordt op dit moment 84 procent legaal permanent verhuurd. Dat is, zo voert het college aan, een unieke situatie die elders in Ermelo niet voorkomt. Dat maakt dat niet direct voor een precedentwerking wordt gevreesd. Wel wordt aangegeven dat het permanent bewonen van recreatiewoningen op meer parken door de eigenaren gewenst wordt gevonden.

SPOEDZOEKERS Binnen de gemeente Ermelo is op dit moment grote vraag naar tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers. Het gaat dan om mensen die dringend behoefte hebben aan een woning maar geen recht hebben op urgentie voor een sociale huurwoning. Het gaat dan op jongeren en starters op de arbeidsmarkt, mensen die te maken hebben met een relatiebreuk, uitstromen uit eren zorginstelling, statushouders etc.

Door de eigenaar van het park is aangegeven open te staan om een deel van de woningen beschikbaar te houden voor tijdelijke huisvesting. Het college wil hierover in het verdere traject met de eigenaar hierover afspraken maken. De eigenaar moet nu diverse onderzoeken laten uitvoeren, onder meer naar eventuele bodemvervuiling en de gevolgen voor natuur en milieu. Ook moet hij een landschappelijk inrichtingsplan laten opstellen.