• ANP Foto

Advies voor college met vier partijen

HARDERWIJK Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA moeten de nieuwe coalitie in Harderwijk gaan vormen. Dat advies heeft verkenner Hans Esmeijer uitgebracht aan de voorzitters van de diverse fracties in Harderwijk. Het is aan deze vier partijen de gesprekken te starten om te komen tot een vorming van het nieuwe college.

,,De gesprekken met de verkenner zijn met alle fractievoorzitters afzonderlijk gevoerd'', meldt de gemeente in een persbericht. ,,In deze gesprekken heeft een open gedachtewisseling plaats gevonden over de coalitievorming en het benoemen van thema's, die door de fractie beschouwd worden als mogelijk controversieel. Elke fractie heeft zich uitgesproken over een voorkeurscoalitie en heeft toegelicht waarom zij voor een bepaalde variant kiezen.''

VOORKEUR Deze gesprekken hadden tot resultaat dat de combinatie van Harderwijk Anders, VVD, CU en CDA de voorkeur heeft van tenminste zes fracties met een gezamenlijk zetelaantal van 23. De conclusie van de verkenner is dat deze combinatie, gelet op de verkiezingsuitslag, de uitgesproken voorkeur van partijen voor elkaar, het opgebouwde vertrouwen in de afgelopen vier jaar, de steun gerekend in het aantal zetels en de voorkeur van twee fracties (2 zetels) die niet in deze coalitie zijn betrokken, de voorkeur heeft. ,,De combinatie van Harderwijk Anders, VVD, CU en CDA ligt daarom het meest in de rede om verantwoordelijkheid te nemen voor een nieuw te vormen college van b en w. Alle fracties hebben zich uitgesproken voor een college met vier wethouders.''

KOOPZONDAG Uit de gesprekken is ook gebleken dat de standpunten over de koopzondag tussen de beoogde coalitiepartners onderling verschillen, gelet ook op de onderscheiden verkiezingsprogramma's. ,,De verwachting is dat deze verschillen overbrugbaar zijn in de vervolggesprekken en dat de partijen tot een pragmatische oplossing komen. Kan een overeenstemming over de koopzondag niet bereikt worden, dan worden fracties opnieuw bevraagd naar hun voorkeur in tweede instantie.''

VERVOLGPROCES Het advies van de verkenner is vandaag bekend gemaakt aan de fractievoorzitters. Zij hebben hierover een brief ontvangen. ,,Gezien de bovenstaande uitkomst en de wens van de fracties om voortvarend met het proces voor collegevorming verder te gaan, is deze communicatielijn gekozen'', meldt de gemeente. ,,In het debat dat te zijner tijd in de gemeenteraad gevoerd gaat worden over de collegevorming kan nadere toelichting worden gevraagd en gegeven worden door de fractiewoordvoerders.''