• De blauwe zone is volgens extern onderzoek ongewenst

    Wijnand Kooijmans

Blauwe zone in is ongewenst in Ermelo

ERMELO Moet de gehele Markt in Ermelo een blauwe zone worden? Daarover zijn de meningen verdeeld, blijkt uit de standpunten van alle lokale partijen in de papieren editie van het Kontakt Ermelo van woensdag 7 maart.

Wijnand Kooijmans

Ondernemers denken er wisselend over en de gemeenteraad is verdeeld. Zij het dat een meerderheid heeft gekozen voor een totale blauwe zone. Voor het zover is moet eerst een elektronisch parkeerverwijssysteem zijn geïnstalleerd.

NEGEREN Voorstanders van een gehele blauwe zone negeren daarmee het advies dat is uitgebracht door het onafhankelijke bureau Goudappel Coffeng. De onderzoekers van dit bureau constateren dat er totaal geen sprake is van een parkeerprobleem rond het gemeentehuis. Hun conclusie was dat uitbreiding van de blauwe zone niet alleen niet noodzakelijk is, maar ook niet wenselijk.

De verbouwing van het gemeentehuis maakt wel dat er een tekort dreigt aan parkeerplaatsen voor langparkeerders. Maar ook op dat punt wordt door de onderzoekers van het bureau uiteindelijk geen probleem verwacht.

PLANNEN Er staan nog plannen rond de Markt op stapel. Onder meer rond de supermarkten Aldi en Plus. Dan ontstaat er een tekort aan ongeveer 85 plaatsen voor langparkeerders. Maar, zo vinden de onderzoekers, daarvoor is voldoende capaciteit in de directe omgeving te vinden.

De gemeenteraad heeft anders geoordeeld en het is de vraag of ze daarop terugkomen na de gemeenteraadsverkiezingen. Helemaal onmogelijk is het niet omdat de standpunten van de partijen verdeeld zijn. Inmiddels is het wel wachten op uitvoering van het raadsbesluit.

Het college van burgemeesters en wethouders sprak eerder de verwachting uit dat het elektronische parkeersysteem voor eind 2017 zou zijn aangebracht.

EXTRA De raad werd zelfs beloofd dat hieraan extra prioriteit zou worden gegeven omdat hierdoor de parkeerdruk ook beter kan worden verdeeld. Maar op de uitvoering is het nog steeds wachten. Wie een kijkje neemt komt tot de conclusie dat alleen op zaterdag het voorkomt dat vrijwel alle parkeerplaatsen op de Markt zijn bezet en er door automobilisten rondjes worden gedraaid tot een parkeerplek vrijkomt.