ChristenUnie kiest Mirjam Driest als nieuwe fractievoorzitter

HARDERWIJK Tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de fractie van de ChristenUnie unaniem Mirjam Driest-Wijnholds tot haar nieuwe fractievoorzitter gekozen. Zij neemt de functie over van Marcel Companjen. Hij werd afgelopen najaar door het bestuur van de ChristenUnie voorgedragen als kandidaat voor het wethouderschap toen de huidige wethouder Pieter Teeninga bekend maakte niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe collegeperiode.

Op de vraag of er veel gaat veranderen, antwoord Driest: ,,Het roer gaat zeker niet radicaal om, maar ik wil wel andere accenten leggen. Zo wil ik graag samen met de fractie werken aan een stad waarin mensen samenleven en iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Ik ben nieuwsgierig naar wat er leeft in de samenleving. Daarom vind ik het ook belangrijk om als fractie makkelijk benaderbaar te zijn voor alle inwoners", aldus Mirjam Driest. ,,Het is mijn voornemen om als fractie naar buiten gericht te zijn, met andere woorden: de inbreng van de inwoners naar binnen te halen."

,,Na bijna 11 jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie te zijn geweest, is het tijd om het stokje over te dragen aan onze nieuwe fractievoorzitter Mirjam Driest, in het volle vertrouwen dat zij deze functie op een uitermate zorgvuldige wijze zal vervullen. Ik heb deze taak met heel veel plezier uitgevoerd en ik wens Mirjam net zoveel plezier -en succes! - toe bij deze mooie nieuwe uitdaging.", aldus Companjen. ,,Volgens oud-burgemeester Berends is het 'de zwaarste hondenbaan in de politiek', maar ik heb ervan genoten."

De gesprekken over de vorming van een coalitie zullen worden gedaan door fractievoorzitter Mirjam Driest en beoogd wethouder Marcel Companjen.