• Martijn Beekman

ChristenUnie maakt kandidatenlijst bekend

HARDERWIJK In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft de ChristenUnie maandag haar ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn met name het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst aan de leden gepresenteerd. De leden hebben vervolgens ingestemd met de voordracht van het bestuur om Marcel Companjen als lijsttrekker en kandidaat-wethouder te benoemen.

Companjen is vanaf 2002 actief in de plaatselijke politiek en is mede vanwege zijn ervaring nu ook de kandidaat-wethouder. Tijdens de vergadering is ook stilgestaan bij het gegeven dat Pieter Teeninga, de huidige wethouder namens de ChristenUnie, heeft aangegeven dat hij na de komende verkiezingen niet langer beschikbaar is als wethouder. Op een later moment zal daar verder aandacht aan geschonken worden.

In de top-tien van de kandidatenlijst is gekozen voor zowel stabiliteit als vernieuwing. Met de inbreng van nieuwe kandidaat-raadsleden wil de ChristenUnie de ingezette stabiele lijn voortzetten, om ook in de periode 2018 - 2022 bij te dragen aan een zorgvuldig bestuur van onze gemeente. De top-tien van de kandidatenlijst ziet er verder als volgt uit:

2. Mirjam Driest-Wijnholds3. Jos Aikema4. Bart Jonkman5. Ilonka Donker-Jak6. Esther Maas7. Marcel Heldoorn

8. Fenneke Fredrikze9. Annerieke Pruim-Kisjes10. Ton van Limbeek

De titel van het verkiezingsprogramma luidt: "… voor de bloei van de stad …".