• D66 Harderwijk

D66 presenteert verkiezingsprogramma aan vol Estrado

HARDERWIJK ,,Wij zijn klaar om na 21 maart onze collegeverantwoordelijkheid te nemen". Met die woorden sloot D66-lijsttrekker Martijn Pijnenburg zijn nieuwjaarstoespraak in poppodium Estrado afgelopen zaterdag af. ,,Vernieuwing zal moeten komen van D66, de enige echte progressieve partij in Harderwijk."

D66 presenteerde zaterdagmiddag, tijdens de Nieuwjaarsborrel in poppodium Estrado, het verkiezingsprogramma 'Kansen voor Harderwijk'. Het programma geldt de komende jaren als richtingwijzer voor de raadsleden van de partij. ,,De afgelopen vier jaar hebben we om ons heen gezien dat angstvallig vasthouden aan een verkiezingsprogramma als excuus kan worden gebruikt voor slechte beleidskeuzes, die de stad geweld aandoen", aldus Pijnenburg in zijn voorwoord. Hij doelt hiermee op de confessionele partijen die ondernemers de vrijheid ontnemen om winkels op zondag te openen. ,,We willen een vrije, ambitieuze en groene stad. We hebben de allerjongste lijst ooit."

In het programma van D66 zijn drie hoofdthema's te onderscheiden. De eerste is 'meer vrijheid', waarin de partij kiest voor een Harderwijk waar iedereen zichtbaar en veilig zichzelf kan zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor de familie van nu, die er anders uitziet dan de familie van de vorige eeuw, en er wordt ingezet op minder regels. "

D66 wil zich de komende vier jaar tevens blijven inzetten voor een betere bereikbaarheid van de stad en ziet een intercitystation als een belangrijke oplossing. ,,De afgelopen vier jaar zijn we een succesvolle lobby gestart richting de provincie en de Tweede Kamer, waardoor station Harderwijk nu ook landelijk op de politieke agenda staat", aldus Pijnenburg. ,,Daar willen we de komende vier jaar concrete acties aan koppelen."

Net als de afgelopen vier jaar maakt D66 zich de komende vier jaar sterkvoor een duurzaam Harderwijk. ,,We hebben veel successen geboekt als kleine oppositiepartij. Wanneer we na de verkiezingen met een grotere fractie terugkomen, kunnen we nog meer uitrichten", aldus de lijsttrekker. D66 pleit onder meer voor meer mogelijkheden voor zonnepanelen in de stad, gasvrije nieuwbouw, meer ruimte voor de fiets en een wethouder van duurzaamheid en energie.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende periode gaat D66 veel de straat op om inwoners te informeren over het programma. Het verkiezingsprogramma van D66 Harderwijk en Hierden is te vinden op www.kansenvoorharderwijk.nl.