• SGP Harderwijk

Debat 'Waarom SGP' met tweede kamerlid Kees van der Staaij

HARDERWIJK De SGP Harderwijk en Hierden houdt op maandag 26 februari een verkiezingsavond in Harderwijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van de terugkeer van de Staatkundig Gereformeerden in de plaatselijke politiek. Het thema van de avond is 'Waarom SGP?' Lijsttrekker Jan van Panhuis zal een toelichting geven op het belang van de aanwezigheid van staatkundig gereformeerde politiek in Harderwijk en Hierden. Tweede kamerlid Kees van der Staaij zal als gastspreker dit thema belichten vanuit breder perspectief. Aan de avond zal medewerking worden verleend door dominee van Bart van de Hervormde kerk (PKN) in Harderwijk.

De oudste partij van het land doet voor het eerst in meer dan twaalf jaar weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Harderwijk en Hierden, onder het motto 'zorg voor elkaar'. Met Hierdenaar Jan van Panhuis als lijsttrekker hoopt de partij het voor de SGP typerende, voluit Bijbelse geluid weer een plek te geven in de plaatselijk politiek. ,,Juist in een tijd en een maatschappij waarin veel vertrouwde elementen en structuren

onder druk staan en de verwarring toeneemt, heeft de samenleving baat bij een principieel, standvastig geluid."

De plaatselijk afdeling van de partij wil trouw blijven aan de eigen traditie, waarin een positieve, coöperatieve grondhouding centraal staat. Tegelijk staan de standpunten die de Bijbelse waarden rechtstreeks raken buiten enige vorm van discussie. De SGP is dan ook voor volledige zondagsrust en beoogt deze eerder te bevorderen dan concessies te doen aan de principes. Daarnaast kiest de partij in haar programma voor een nadruk op rentmeesterschap en leefbaarheid én de bevordering van het unieke karakter van Hierden.

De verkiezingsavond wordt gehouden in CGK de Zaaier aan de E. den Herderstraat 22 in Harderwijk en is voor iedereen toegankelijk. De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie, het programma begint om 19.45 uur. Er is na de lezingen gelegenheid om in gesprek te gaan met de sprekers. Als het programma om ongeveer 21.30 uur wordt afgesloten, is er een informeel moment met een hapje en drankje.