• Harry Schipper

Gemeentebelang zet Joop van der Veere uit partij

HARDERWIJK Het raadslid Joop van der Veere van Gemeentebelang is afgelopen dinsdag door het bestuur uit zijn partij gezet. Ook zijn echtgenote is het lidmaatschap opgezegd.

Harry Schipper

In een persverklaring stelt het bestuur dat beiden zich de laatste dagen 'op niet mis te verstane wijze kwetsend en provocerend hebben gedragen tegenover andere leden van onze partij en niet bereid waren hun gedrag aan te passen'.

VERTROUWENSBREUK ,,Bovendien is er ook een vertrouwensbreuk in de fractie ontstaan, waardoor de beide andere raadsleden - fractievoorzitter Gerrit Kevelam en het raadslid Bert Holleman, red. - het vertrouwen in de heer van der Veere kwijt zijn. Ook achten zij een herstel van het vertrouwen in de heer van der Veere niet meer mogelijk", zo laat het verenigingsbestuur van Gemeentebelang weten.

GEEN ANDERE KEUZE Het partijbestuur spreekt van een 'zeer zwaar besluit, iets dat in de dertig jaren van ons bestaan nog niet eerder is voorgekomen. "Het spijt ons zeer, dat wij tot deze zeer bijzondere maatregel hebben moeten overgaan, maar er bleef ons werkelijk geen andere keuze over. Bijgevolg is de heer van der Veere ook verwijderd van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen".

KOOPZONDAG Joop van der Veere raakte eind vorig jaar op slag bekend, nadat hij bij stemmingen in de Harderwijkse gemeenteraad over een proef met twee koopzondagen opeens 'voor' stemde, waardoor de proef uiteindelijk met vijftien stemmen voor en veertien tegen werd aangenomen. Tot dan toe was er altijd een meerderheid in de raad tegen koopzondagen.

REPRIMANDE Dat kwam hem toen al niet alleen op een reprimande van het partijbestuur te staan: Van der Veere zakte op de kandidatenlijst van Gemeentebelang voor de aankomende raadsverkiezing tot zijn grote ongenoegen naar een vierde plaats. 'Zijn' tot dan toe derde plek werd ingenomen door de veel jongere Mark Saiboo (26) die tot dusver bij D66 raadsopvolger en commissielid is.

Saiboo's switch naar het als confessioneel bekend staande Gemeentebelang wordt door velen beschouwd als gevolg van het besluit van de kiescommissie van D66 om hem op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst te plaatsen. Partijvoorzitter Henk Leeuwis en ook fractievoorzitter Gerrit Kevelam van Gemeentebelang stellen dat verjonging van de fractie de reden was Saiboo op de derde plek van de 69-jarige Van der Veere te zetten en Van der Veere zelf op de vierde plek op de kieslijst te plaatsen.

EENMANSFRACTIE Joop van der Veere ontkent dat hij en zijn vrouw zich zouden hebben misdragen of grievend hebben uitgelaten. Wel heeft hij een aantal nieuwe leden aangebracht die tijdens de ledenvergadering waarin over de vaststelling van de kandidatenlijst werd gestemd, Van der Veere steunden bij diens poging om een hoge - tweede - plek op de kandidatenlijst te verwerven. Het partijbestuur weigerde echter de stemmen van de nieuw aangebrachte leden mee te tellen, op grond van een bepaling in het huishoudelijk reglement van de politieke vereniging dat een lid minimaal een maand lid moet zijn, voordat hij of zij mag stemmen over de kandidatenlijst.

Van der Veere stelt dat die bepaling er niet in staat. Hij heeft woensdag een brief naar de burgemeester geschreven dat hij per direct uit de fractie van Gemeentebelang stapt en doorgaat als eenmansfractie. Hij zegt zich donderdag verzekerd te hebben van de benodigde steunverklaringen om als zelfstandige partij deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.