GroenLinks doet mee aan raadsverkiezing Harderwijk

HARDERWIJK De kans is groot dat GroenLinks bij de komende gemeenteraadsverkiezing in Harderwijk meedoet. Op basis van het aantal Harderwijkse GroenLinks-stemmers tijdens de landelijke verkiezingen - zo'n 1800, kan de partij dan met twee of zelfs drie zetels in de raad komen.

Harry Schipper

 

Maandagavond besloten de Harderwijkse leden unaniem tot de oprichting van een lokale partij en werd meteen een bestuur gekozen. Tijdens deze 'oprichtingsvergadering' - formeel moet de partij nog opgericht - spraken de leden de wens uit dat GroenLinks mee moet doen aan de komende raadsverkiezing.

 

GEEN KANDIDATEN ,,De ambitie is er", laat de vers gekozen partijvoorzitter Matthijs van der Mannen weten. Wel plaatst hij meteen kanttekeningen. ,,We gaan op de volgende ledenvergadering de leden nogmaals vragen of we wel mee gaan doen aan de verkiezing. Want we willen het zorgvuldig en ordentelijk doen en onszelf niet over de kop werken. We hebben nog geen half jaar de tijd alles voor te bereiden en hebben nu nog geen kandidaten. Er is nog niemand benaderd, maar we moeten eind december al wel de kandidatenlijst aanleveren.'' Behalve Van der Mannen werden maandag ook Dik Bos (secretaris), Bert Kikkert (penningmeester) en Mandy Wildschut (algemeen lid) in het partijbestuur gekozen.

Ondertussen wordt gewerkt aan een lokaal partijprogramma. ,,Daarin gaan we qua thema's als duurzaamheid en sociaal beleid verder dan de andere lokale partijen in de linkerflank", kondigt de partijvoorzitter alvast aan. Dat er voor D66, Stadspartij Harderwijk Anders en PvdA mogelijk zetelverlies optreedt - neemt hij voor lief: ,,Zolang er geen echt goed GroenLinks-geluid is, moeten we wel.''

 

BLOED De fractievoorzitters van D66 en SHA reageren positief op de komst van GroenLinks in de Harderwijkse politiek. ,,Goed dat ze meedoen. Dat betekent dat we in de raad meer steun kunnen krijgen voor onze voorstellen", meent D66-raadslid Martijn Pijnenburg. Bang voor zetelverlies is hij niet: ,,Er gaat geen bloed vloeien. Het wordt alleen maar mooier en spannender.''

Ook SHA-voorman Jack van Zundert juicht de komst van GroenLinks toe. ,,Tegelijk realiseer ik me dat een deel van onze SHA-achterban ongetwijfeld op GroenLinks gaat stemmen. We moeten dus nog meer onze eigen kracht tonen en laten zien wie we zijn." Van Zundert wijst op de laatste raadsverkiezing, toen D66 voor het eerst meedeed. ,,Toen rekenden we op zetelverlies, maar gingen van drie zelfs naar vier zetels.'' Bang voor verlies van de wethouderszetel is hij niet.