• De Dialoog in Ermelo.

    Wijnand Kooijmans

Huis van Cultuur is belofte

ERMELO Na de verkiezingen moeten de dan aantredende raadsleden een besluit nemen over het ooit gewenste Huis van Cultuur in Ermelo. Althans wat ervan over is. De huidige gemeenteraad heeft besloten dat zo'n voorziening eigenlijk van de baan is. De toekomst van de Dialoog blijft beperkt tot cultureel centrum.

Wijnand Kooijmans

Het is daarom voor veel instellingen binnen de gemeente Ermelo met spanning wachten op de uitkomst van het onderzoek naar drie mogelijke scenario's. Eén van de opties is het afstoten van De Dialoog door de gemeente aan een projectontwikkelaar. Die mag dan een plan ontwikkelen waarbij ook wordt gekeken naar nieuwbouw.

ONDERZOEK De uitkomst van het onderzoek wordt met smart afgewacht door onder meer Welzijn Ermelo, Vuvera (Volksuniversiteit), de bibliotheek, theater De Dialoog en Cultuurkust. Er is hun een nieuw onderkomen beloofd in het Huis van Cultuur. Maar de werkelijkheid is dat een aantal van hen nu rondzwerft door de gemeente.

GELD Geld speelt een belangrijke rol. Maar misschien ook wel dat de politieke partijen zeer verdeeld zijn over dit onderwerp. Duidelijk is dat er oplossingen moeten worden gevonden. De bibliotheek heeft een tijdelijk onderkomen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Met destijds de belofte een definitief onderkomen te krijgen in het toekomstige Huis van Cultuur.

Voor de gemeente ook een bittere noodzaak omdat het meer ambtenaren moet huisvesten en de aankomende verbouwing van het gemeentehuis daarvoor een uitmuntende gelegenheid is. Jan Hoogenberg, directeur van de bibliotheek gaf het in 2016 al te kennen. Een Huis van Cultuur kan volgens hem een centrum worden dat fungeert als de huiskamer van Ermelo, waar men kan verblijven om in een ontspannen omgeving informatie te verwerven, te werken, te studeren, te recreëren, boeken te lenen of gewoon bij te praten.

Als voorwaarde gaf hij toen al aan dat de gemeente niet moet schromen daarin te investeren en de jaarlijkse lasten voor de deelnemers zo laag mogelijk moet houden. En daar zit nu juist voor veel partijen de angel.

In het Kontakt Ermelo van woensdag 28 februari spreken alle partijen zich uit over dit onderwerp.