• Jan van Panhuis, zelf behoorlijk sportief: "Motiveer de jeugd om meer te sporten en te bewegen!"

    Harry Schipper

Jan van Panhuis: 'De SGP doet weer mee'

HARDERWIJK 'Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u'. Bijbelteksten als deze zijn een inspiratiebron voor SGP-lijsttrekker Jan van Panhuis: negen kinderen en inmiddels ook al 25 kleinkinderen 'vervullen de aarde'. Kinderen, jeugd en jongeren krijgen van de SGP-voorman dan ook extra aandacht, zoals in de vorm van een actualisatie van het Harderwijkse speelruimteplan: ,,Want een stad die z'n jeugd verzorgt, heeft toekomst."

Harry Schipper

,,Er zijn meer uitdagende buitenspeelvoorzieningen nodig, om de jeugd van nu naar buiten te krijgen", vindt Van Panhuis (69). ,,De jeugd moet geactiveerd worden: Laat ze meer bewegen en motiveer ze. Ik ondersteun daarom ook van harte de breedtesport", zegt hij. Eraan toevoegend: ,,Zes dagen per week hè, dus geen zondagvoetbal of zo."

ZONDAGSRUST Behalve de liefde bedrijft Van Panhuis ook 'Bijbels gefundeerde politiek': ,,Wij hebben rechte principes en doen geen concessies", waarschuwt hij de andere politici alvast. ,,We zijn wel constructief in alle zaken die niet principieel zijn", laat hij daar ter geruststelling op volgen.

Eén van de speerpunten van de SGP is natuurlijk het behoud van de 'heilige' zondagsrust. Dus geen koopzondagen. ,,Een principiële keus staat boven een commerciële keus", legt Van Panhuis uit. ,,Als iets in strijd is met de Bijbel, dan is voor ons een compromis niet mogelijk."

VERLEIDING De SGP-er weet al waar hij zijn aspirant-kiezers moet zoeken: ,,Ik mis die principiële achtergrond bij CDA en ChristenUnie; die zijn niet consequent genoeg. Al snap ik ze wel hoor: door hun idealen komen ze in de verleiding om sommige van hun principes los te laten."

Van Panhuis is in Harderwijk geen onbekende. Hij werkte 43 jaar bij de gemeente, eerst als medewerker groen. Na twaalf jaar studie klom hij op tot beheerder van de begraafplaats Oostergaarde en projectleider bij de realisatie van de Elzenhof.

NATUURONTWIKKELING Hij begeleidde ook het project Mheenlanden. ,,Daar is ons wat land ontnomen, maar we voorkwamen dat industrie en toeristen elkaar bij de Hierdense beek tegenkwamen. Nu is daar een goede balans tussen agrarische belangen en bescherming van natuurontwikkeling. Ik zit nog steeds bij de Randmeerconferentie, waar de belangen van agrariërs en natuurbeschermers worden behartigd. We hebben elkaar nodig. Ik krijg daar wat voor elkaar, omdat ik de taal spreek van de mensen hier."

Met dat 'ons' doelt hij er enerzijds op dat dit niet zozeer zíjn verdienste is – 'nee, samen met mensen als Reintje Poolen, toenmalig wethouder Henk Eijsenga en de directie van Natuurmonumenten' – maar anderzijds vooral op het feit dat hij een 'vierkante Hierdenaar' is.

Ofwel: iemand die niet alleen geboren en getogen is in Hierden, maar wiens ouders, (achter)neven en (achter)nichten, grootouders en voorouders daar ook vandaan komen.

,,De naam Van Panhuis is in Hierden zeker niet onbekend", lacht hij. ,,Ze kennen mij en ik ken ook bijna iedereen in Hierden. Al komt dat vooral omdat ik er jaren de krant heb bezorgd."

GROEN/BLAUW Als voormalig gemeentelijk groen-man zag Jan met lede ogen aan hoe in de crisis werd bezuinigd op groenonderhoud. ,,Dat onderhoud moet snel opgewaardeerd. Alles moet zeker naar B-niveau en op zichtlocaties nóg beter." Behalve meer groen – 'vooral in de winkelstraten' – mag er wat Jan betreft ook meer blauw op straat.