• Lijsttrekker en beoogd wethouder Marcel Companjen wil bouwen aan de toekomst van Harderwijk.

    eigen foto

Marcel Companjen: 'Tegen koopzondagen? Nee: niet voor'

HARDERWIJK ,,Ik speel graag een spelletje, maar niet in de politiek", zegt Marcel Companjen. Nu nog is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie, maar de lijsttrekker van de – momenteel nog – grootste partij van Harderwijk is ook kandidaat-wethouder voor Harderwijk.

Harry Schipper

Daarmee volgt Companjen (50) dan de huidige wethouder en eerste locoburgemeester Pieter Teeninga op, die in oktober vorig jaar zijn vertrek aankondigde. Tja, geen spelletjes dus, want de ChristenUnie in Harderwijk profileert zich veel liever als 'een gedegen, stabiele en constructieve partij'.

UITDAGING ,,Dat zie je ook terug in de manier waarop wij hier politiek bedrijven. We gunnen hier elkaar het licht in de ogen. Er zijn elders in het land genoeg voorbeelden waar het er heel anders aan toe gaat, dus we mogen ons in Harderwijk wel in de handen knijpen", stelt Companjen.

Na zestien jaar raadslidmaatschap (waarvan meer dan tien jaar als fractievoorzitter) ziet hij uit naar een nieuwe uitdaging. ,,Als wethouder kan ik élke dag bouwen aan de toekomst van Harderwijk en Hierden."

Voor Companjen zijn de nakende verkiezingen dan ook extra spannend, ,,want er gaat voor mij persoonlijk natuurlijk best veel veranderen." Daarmee doelt hij op het opgeven van zijn huidige baan als stafjurist bij de rechtbank in Utrecht.

VERSNIPPERING Ook electoraal worden de verkiezingen anders dan voorgaande keren, nu er opeens vier nieuwe partijen meestrijden om de raadszetels. ,,Dat leidt tot een versnippering van het politieke landschap. Het wordt er onrustiger door", weet hij nu al.

,,En iedereen gaat voor dezelfde thema's, dus moet je ook laten zien wat je waard bent. Met vijftig jaar ervaring in de raad laten wij in elk geval zien waar we staan. En hoe we in het leven staan: door anderen te laten floreren in de maatschappij.

Ik denk wel dat de ChristenUnie dat de afgelopen vier jaar goed heeft laten zien."

MEER BLAUW De ChristenUnie gaat inderdaad voor thema's die ook in andere verkiezingsprogramma's zijn terug te vinden, zoals een intercitystop, aanpak van hondenpoep en zwerfafval en maatregelen om tot een meer duurzame en klimaatneutrale gemeente te komen.

En zorg, ,,want de ChristenUnie laat niemand in de kou staan."

,,Daarnaast willen we meer investeren in de openbare orde en veiligheid van de stad", aldus Companjen, die wijst op de motie die zijn partij vorig jaar indiende om meer blauw in de Harderwijkse en Hierdense straten te krijgen.

MEEDENKEN Over de koopzondagen komt de wethouders-kandidaat met een politiek antwoord: ,,Of we tegen zijn? Nee, we zijn niet voor. Als het aan ons ligt komt er geen koopzondag, maar het lijkt er op dat een meerderheid vóór gaat stemmen en dan willen we wél meedenken. We gaan vol op de rem als men 52 koopzondagen per jaar wil, zoals de VVD vier jaar geleden wilde.

In onze optiek moet je eerder uitgaan van een beperkt aantal, als twaalf of vijftien: dus elke maand één en in de zomer iets vaker. Dat willen we dan vooral van de winkeliers laten afhangen, waarmee we dan eerst in gesprek willen. We willen daarin een goede balans zoeken."