• Wijnand Kooijmans

Mariëlle Kuijpers kan zich niet vinden in koers en levert zetel in

ERMELO Het eerste 'slachtoffer' in de aanloop naar de vorming van een nieuw college van b en w is gevallen. Het is Mariëlle Kuijpers die zich niet kan vinden in de koers die haar partij BurgerBelangen Ermelo bewandelt, door direct in zee te gaan met Progressief Ermelo, VVD en SGP. Dat heeft haar doen besluiten haar raadszetel in te leveren.

Wijnand Kooijmans

Het betekende dat burgemeester André Baars maar twintig raadsleden mocht verwelkomen bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Han Wilhelm wordt naar verwachting nu geïnstalleerd tijdens de eerstvolgende vergadering. Kuijpers zegt een stukje transparantie en democratie binnen haar eigen partij te hebben gemist. Liever had zij de koninklijke weg bewandeld en het initiatief voor de vorming van een nieuw college bij het CDA gelegd als grootste partij. Ze vindt dat de gang van zaken niet kan worden afgedaan met 'dit is nu eenmaal politiek.'

Ze zegt in de gemeenteraad te zitten voor de mensen en niet voor de politiek. Overigens stapt ze niet uit BurgerBelangen Ermelo zelf en ze geeft aan nog steeds achter het programma te staan. Inmiddels hebben de vier beoogde coalitiepartijen voortgang geboekt bij hun gesprekken. Er wordt een buitenstaander aangetrokken om tot de gewenste vernieuwende bestuurscultuur te komen. Gewerkt wordt aan een beknopt coalitieakkoord waarna de gemeenteraad aan zet is om tot een raadsprogramma te komen. Doel is dat de raad hiervoor in gesprek gaat met de inwoners, verenigingen en organisaties. Volgens de vier partijen wordt hiermee de rol van de raad sterker maar ook democratischer. Deze week wordt er onder meer gesproken over de financiën. Dan ook moet bekend worden of het besluit tot de bouw van een nieuw zwembad opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Sarath Hamstra (CDA) zegt dat de gang van zaken niet getuigt van het met fatsoen en respect met elkaar omgaan door zowel CDA als ChristenUnie op voorhand aan de kant te zetten. Volgens hem verschillen de vier partijen niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft grondslag van mening. Door een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven ontwijken ze, zo is zijn mening, het maken van echte keuzes. Het gaat dan onder meer om plaatsing van windmolens binnen de gemeente Ermelo, de koopzondag en de openstelling van de Prins Hendriklaan. Het optreden van de vier blinkt wat Hamstra betreft niet uit in daadkracht en visie. Bij de installatie gaf burgemeester Baars aan dat de raadsleden nu mogen meedelen in complimenten die de gemeente krijgt, maar ook de kritiek moeten accepteren. Wanneer deze terecht is, kan ervan worden geleerd. Maar kritiek is vaak ook onterecht. De raad heeft veel werk te verzetten. Daarom gaf Baars de raadsleden het advies zich niet te laten ondersneeuwen in alle informatie die ze ontvangen. Maar te besturen op hoofdlijnen. Hij riep alle fracties op met elkaar samen te werken, omdat dan meer kan worden bereikt dan wanneer alle partijen afzonderlijk opereren. Ook moet men tijd vrij houden om met de samenleving in gesprek te gaan.