• Gemeente Harderwijk

'Oude' gemeenteraad maakt plaats voor nieuwe raad

HARDERWIJK De 'oude' gemeenteraad zoals hij was, neemt dinsdagavond 27 maart tijdens een ingelaste raadsvergadering van zichzelf en belangstellenden afscheid, waarna vervolgens de nieuwe gemeenteraad donderdagavond 29 maart wordt geïnstalleerd.

Officieel komen voor Harderwijk Anders Gert Jan van Noort, Henk Vermeer, Kimberley Siccama-van Eijkel, Edwin Enklaar, Burak Özdemir en Gertien Koster donderdag in de raad. Omdat Van Noort meteen ook wethouder wil worden, is het waarschijnlijk dat op korte termijn ook de benoeming van Maarten Reckman valt te verwachten.

Voor de VVD komen Christianne van der Wal-Zeggelink, Peter de Groot, Bert van Bijsteren, Menno Doppenberg, Noha Lammerts Van Bueren en Maarten van Panhuis in de raad. Ook nu ziet het er naar uit dat Van der Wal opnieuw wethouder wordt, zodat ook Theo Schuurmans nog raadslid wordt voor de VVD.

De ChristenUnie mag vijf zetels bezetten. In eerste instantie zijn dat Marcel Companjen, Mirjam Driest-Wijnholds, Jos Aikema, Bart Jonkman en Ilonka Donker-Jak. Als de ChristenUnie ook een wethouder mag leveren, wordt dat Marcel Companjen en komt Esther Maas-van den Donkel de fractie versterken.

Voor het CDA mogen Peter Sels, Jeroen de Jong, Gerdien Morren-Holstege en Wilco Mazier de fractie vormen. Het is nu nog even de vraag of het CDA na haar dubbele zetelverlies ook een wethouder mag leveren. Het lijkt waarschijnlijk omdat HA, VVD, CU en CDA de vier grootste partijen zijn en samen in de raad met 21 zetels een ruimte meerderheid in de raad vormen. De Jong is beoogde wethouders-kandidaat. Als hij toestemt mag Ida Stoevelaar-Zijlstra nog eens voor vier jaar bijtekenen.

Voor D66 komen Martijn Pijnenburg, Anke Buurman-Kuiper en Thijs Melkert in de raad en voor de PvdA Wilco Bos en Laurens de Kleine. Voor GroenLinks is het Yvonne Klein Rouweler, voor Gemeentebelang Gerrit Kevelam en voor de SGP Jan van Panhuis.

De raadwissel betekent dat de volgende 'oude' raadsleden het veld ruimen: Ton van Limbeek (ChristenUnie), Eelke van der Wal, Dennis Koning en Eric van Luxemburg (alle drie CDA), Jack van Zundert en Ohran Karaaslan (Harderwijk Anders), Zehrâ Sariaslan (PvdA), Bert Holleman (Gemeentebelang), Hans Nijman (D66), Ibrahim Karayavuz (Fractie Karayavuz) en Joop van der Veer (Fractie VanderVeere).

Meer informatie over de uitslagen: www.harderwijk.nl/verkiezingen