• Gertien Koster en Maarten Reckman van Harderwijk Anders schrobben de poëzietegels schoon.

    Eigen foto

Politiek krijt 's nachts en poetst poëzie

HARDERWIJK De politieke partijen in Harderwijk zijn gestart met hun verkiezingscampagnes. De eerste partij beet afgelopen week de spits af met 'krijtnight', ondersteund met een alleraardigst klein filmpje op social media als YouTube en Facebook, met spannende suspense-muziek en beelden van onherkenbare mannen die met krijtverfspuitbussen - en dus gelukkig afwasbaar - op diverse plekken in Harderwijk op stoepen en straten de tekens 'CU21MRT' spoten.

Harry Schipper

De oproep om woensdag 21 maart te gaan stemmen leidde meteen tot een hilariteit op social media: immers welke partij school er achter de actie? Iedereen dacht in eerste instantie aan de ChristenUnie, want 'CU' is immers de afkorting van deze - nu nog - grootste partij van Harderwijk. Maar de ChristenUnie zelf hulde zich aanvankelijk in stilzwijgen. Reden tot speculaties welke partij dan verantwoordelijk mag worden gehouden voor deze aardige eerste campagne-opsteker en hart onder de riem voor de christendemocraten.

De krijtdampen waren amper opgetrokken of Harderwijk Anders, de voormalige Stadspartij dus, ging eveneens met krijtspuitbussen en sjabloons de straat op. Met dank aan D66, dat net afgelopen zomer met succes een amendement had ingediend om krijttekeningen op straat niet langer strafbaar te stellen in de APV. Veel meer en verder dan een vrolijk groet - 'HA' - kwamen de lokalen echter niet.

De volgende dag werd daarom met zeepsop en schuursponsjes een nieuwe poging gedaan om in de gunst van de Harderwijkse kiezers te komen. Het was niet geheel toevallig poëzieweek en Harderwijk Anders heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de gedichten van de poëzieroute weer goed zichtbaar moeten worden gemaakt. Om die reden stak een aantal kandidaten van Harderwijk Anders samen met lijsttrekker Gert-Jan van Noort donderdag, op Nationale Gedichten dag, de handen uit de mouwen onder het motto 'niet lullen, maar poetsen' werden een aantal poëzietegels schoongemaakt. Bij de ene tegel lukte dat beter dan bij de andere, omdat bij sommige tegels de verf er gedeeltelijk af is. "We willen dat alle teksten weer goed zichtbaar worden gemaakt en daar is meer voor nodig dan een sopje", aldus Maarten Reckman, nummer 7 op de kandidatenlijst.

Harderwijk Anders gaat de komende weken vanuit een leegstand winkelpand in de binnenstad, omgedoopt tot 'tijdelijke ambassade van Harderwijk Anders' campagne voeren, kondigt de partij aan. Geïnteresseerden mogen rekenen op een koekje bij de thee of koffie.

Groen Links trapte donderdagavond in het Huis van de Stad haar campagne af. De voor Harderwijk nieuwe partij moest daar toch wezen om de kieslijst in te leveren en maakte daar meteen maar een bescheiden feestje van, compleet met cake vlaggen en flyers. Dat zoiets hoogst ongebruikelijk is binnen de muren van een stadhuis zal zeker te maken hebben met hun onervarenheid met lokaal campagne voeren, al bespeurde uw verslaggever heel wat oude en welbekende gezichten onder de GL-deelnemers. Zaterdag stonden de GL'ers op de Markt, waar op het bordes van het oude raadhuis een stadsomroeper 's morgens de verzamelde menigte toesprak.