• Koen van Weel

'WIJ Harderwijk-Hierden klaar voor de verkiezingen'

HARDERWIJK WIJ Harderwijk-Hierden is naar eigen zeggne klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,De website is in de lucht, de inschrijving is bij het Centraal Stembureau is gedaan, de visie is geschreven en de campagne is gestart", schrifjt lijsttrekker Mark de Lange. Donderdag 18 januari zit de partij van 9.00 tot 16.00 uur in de hal van het stadhuis voor vragen of steunbetuigingen.

WIJ Harderwijk-Hierden heeft een visie dat uit 6,5 A4tje bestaat. ,,Geen eindeloze lappen tekst en geïnspireerd door de eigen gemeente. Niet door de ideologie van een landelijke partijtop. Hierin staat omschreven over hoe WIJ denkt over 32 punten die Harderwijk en Hierden aangaan. De rode draad in de visie is het beter en meer luisteren naar de burgers. Te vaak gebeuren er nog zaken in de gemeente die niet erg handig zijn. Er gebeuren zaken niet, omdat ze te lang blijven liggen."

BURGERCOMMISSIE WIJ Harderwijk-Hierden wil zich inzetten voor een raadgevende burgercommissie. Harderwijkers en Hierdenaren kunnen zich hiervoor opgeven. Per onderwerp dat op de agenda staat, zullen tussen de twintig en vijftig willekeurige burgers om hun mening gevraagd worden. Hiermee krijgt het college en de raad een goed idee wat er op een bepaald moment leeft onder de burgers. Mensen die dagelijks met bepaalde onderwerpen te maken hebben, worden vooraf gehoord. ,,Zo kan de gemeente enorm besparen. De jaarlijkse kosten die worden gespendeerd aan onderzoeken en aan adviesbureaus kunnen dan beter uitgegeven worden."

DIERENPOLITIE WIJ vindt dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor de veiligheid in Harderwijk. Er moeten meer buitengewoon opsporingsambtenaren aan het Team Handhaving worden toegevoegd. Deze moeten capabel genoeg zijn en aan de juiste eisen voldoen. De werkuren van Team Handhaving moeten worden uitgebreid, hun takenpakket moet worden bekeken en er moet goed gekeken worden naar de huidige indeling. Ook moeten één of twee BOA's opgeleid worden tot 'dierenpolitie'.

De koopzondag moet wat WIJ betreft op de agenda van de eerste raadsvergadering worden gezet. Ondernemers moeten de vrijheid hebben om hun winkel te kunnen openen wanneer zij dat zelf willen. ,,Wel doen ondernemers er goed aan om met elkaar in overleg te treden over de hoeveelheid koopzondagen."