• Riet Bezemer geeft aan dat windmolens van groot belang zijn voor Ermelo.

    Wijnand Kooijmans

'Windmolens in Ermelo zijn noodzakelijk'

ERMELO Zonder de komst van windmolens kunnen in Ermelo de duurzaamheidsdoelstellingen niet worden gehaald. Dat zegt Riet Bezemer, voorzitter van Veluwe Energie.

Wijnand Kooijmans

Volgens haar zijn alle partijen hier ook wel van doordrongen, maar wil niet iedere partij nog de consequentie dragen dat hiervoor ook windmolens op Ermelo's grondgebied moeten worden geplaatst. Daarmee worden de problemen in haar ogen op anderen afgeschoven.

GESTART Veluwe Energie is anderhalf jaar geleden gestart door Bezemer, vanuit de wetenschap dat op het dak van de eigen woning geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Beseft werd dat de oprichting van een energiecorporatie kan helpen, omdat het hierdoor mogelijk wordt zonaandelen te verkopen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken waar dit wel mogelijk is.

ZONNEPANELEN Het doel van Veluwe Energie is om Ermelo zo duurzaam mogelijk te maken. Dat hoeft niet alleen door de plaatsing van zonnepanelen. ,,Wij kunnen alles ondernemen wat met het verkrijgen van duurzame energie te maken heeft. Zonnepanelen liggen het meest voor de hand. Plaatsing daarvan is gemakkelijker te verwezenlijken dat windmolens."

Bezemer wil ook niet uitsluiten dat windmolens in het pakket van Veluwe Energie komen. ,,Als het op ons pad komt zullen we zeker kijken hoe logisch en haalbaar het is dat wij ons daarvoor gaan inzetten."

ZONNEPANELEN De doelstellingen zijn, zo zegt Bezemer, niet te halen met alleen zonnepanelen en biomassa. ,,Daarvoor zijn zeker ook windmolens in Ermelo nodig. Met zonnepanelen heb je niet het hele jaar door dekking als het gaat om energieopwekking. Maar het belangrijkste is toch wel dat we met z'n allen het energieverbruik terugdringen."

TANDJE BIJZETTEN Bewustwording is een belangrijk middel, zo geeft Bezemer aan. Een taak die is weggelegd voor zowel Rijk, provincie als gemeente. En wat dat laatste betreft kan Ermelo nog wel een tandje bijzetten. Volgens haar ziet het gros van de mensen het totale plaatje nog niet. ,,Je kunt het niet alleen als Ermelo."

[In de papieren editie van Het Kontakt Ermelo van woensdag 7 februari laten alle lokale partijen uitgebreider hun licht schijnen op dit onderwerp.