• Bouw woningen aandachtspunt voor CDA.

    Wijnand Kooijmans

Woningbouw aandachtspunt CDA

ERMELO Een belangrijk aandachtspunt voor de komende vier jaar in Ermelo is de bouw van woningen. Landelijk is er in Ermelo meer gebouwd dan gemiddeld maar het is nog steeds niet genoeg. ,,Daar moeten we flink aan gaan trekken", zegt Sarath Hamstra (31), lijsttrekker van het CDA in Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Geboren in Sri Lanka, maar vrijwel zijn gehele leven inmiddels woonachtig in Ermelo. ,,Ik ben hier met plezier opgegroeid. Ermelo is een fantastisch dorp dat alles heeft, het geeft je een thuisgevoel en dat is prachtig." Tijdens zijn studie in Rotterdam begon hij zich te interesseren voor politiek.

Hamstra werkte twee jaar in de Tweede Kamer, richtte het CDJA in Ermelo op, zorgde voor een doorstart van de jongerenorganisatie van de christen-democraten in Gelderland en was betrokken bij de oprichting van de jongerenraad in Ermelo. ,,Ik vind het belangrijk jongeren politiek bewust te maken."

BEREIKT In de afgelopen vier jaar is er veel bereikt. ,,Ik geloof in transparantie. Kritiek van mensen is dat je als politiek veel beloofd, maar weinig waarmaakt.

Daarom hebben wij een pagina aangemaakt waarop mensen kunnen zien wat we hebben beloofd, wat we hebben bereikt en waarom iets niet is gelukt."

Voorbeeld daarvan is het openstellen van de Prins Hendriklaan. ,,Maar daaraan wordt gewerkt." Bij de bouw van woningen zijn starters belangrijk, maar ook senioren.

,,Dat bevordert ook de doorstromers. Ouderen willen wel kleiner gaan wonen maar daarvoor niet ineens meer huur moeten gaan betalen. Maar we hebben ook behoefte aan pauzewoningen voor spoedzoekers, zeker nu het aantal scheidingen toeneemt of mensen om andere redenen tijdelijke woonruimte nodig hebben."

STEUNPUNT Sarath pleit voor een steunpunt in iedere wijk. Hij wijst op bijvoorbeeld Ermelo West waar het gemis van De Leemkuul als ontmoetingscentrum zich toch wel laat gelden. Het CDA heeft de straat voor straat campagne in het vaandel staan. ,,Dan ga we langs alle woningen en proberen we met iedereen in gesprek te gaan. Dan hoor je wat er speelt. Het blijkt dat er vaak zaken spelen waarvoor de politiek niet wordt opgezocht."

De gesprekken hebben ook geleerd dat veel mensen tevreden zijn. Maar ook dat de communicatie tussen burger en gemeente niet altijd even soepeltjes loopt. ,,Dat moet verbeteren. Het moet niet te lang duren voor een vraag wordt beantwoord. Je moet mensen laten weten wat de stand van zaken is of waarom een verzoek niet kan worden gehonoreerd."

SAMENLEVING De rol van de samenleving moet belangrijker worden binnen de politiek. ,,Daar moeten we lef voor tonen. Wanneer burgers met een initiatief komen moet je hen niet demotiveren maar hen enthousiast maken. Dat is een doelstelling voor de komende jaren."

Er moet worden gekeken naar de staat van onderhoud van fietspaden, zo is de visie van de CDA-voorman. Er moeten fietspaden komen voor elektrisch fietsen. ,,En een fietssnelweg naast rijksweg A28. Dat vraagt anders denken. Onze kijk op mobiliteit moet veranderen.willen wij doelstellingen halen."

ENERGIE Er moet aan de slag worden gegaan met duurzaamheid. Sarath is blij dat vanuit het buurtplan Horst/Telgt bijvoorbeeld wordt gekeken of windenergie kan worden opgepakt zodra de bouw van windmolens aan de orde is. Op de collegevorming wil Sarath niet vooruitlopen. ,,Dan negeer je de mening van de kiezer."