Bedrijvenkring Harderwijk creëert toekomstbestendig bedrijventerrein

HARDERWIJK De bedrijvenkring Harderwijk gaat samen met CAI Harderwijk, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en Smart Business Parcs Nederland de bedrijventerreinen in Harderwijk voorzien van een LoRa-netwerk.

,,Ons doel is innovatie bij ondernemers te stimuleren en te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen", vertelt parkmanager Marion van Gils ". Dit doen wij door het bouwen van een open netwerk voor slimme sensoren conform de aanpak van The Things Network in Amsterdam. Met dit netwerk realiseren we enerzijds een proeftuin voor ondernemers die kennis willen maken met The Internet Of Things en anderzijds een netwerk voor sensoren dat de gemeente en stichting parkmanagement Harderwijk helpt met efficiënt beheer van het bedrijventerrein." "Het is een volledig open netwerk en sluit daarmee aan op de visie van de CAI-Harderwijk", licht Edo Kweldam van de CAI Harderwijk toe.

Er zijn sensoren die bijvoorbeeld voertuigen, fietsers en voetgangers kunnen tellen op welke locatie dan ook op het bedrijventerrein. Hiermee krijgt de gemeente Harderwijk waardevolle informatie over mobiliteitsstromen op het bedrijventerrein. Daarnaast is er een sensor die meet of de prullenbakken in de openbare ruimte vol zijn, zodat er een efficiënte route gepland kan worden voor de afvaldienst. Voor ondernemers is er een sensor in ontwikkeling die helpt met de beveiliging van materiaal dat opgeslagen ligt op buitenterreinen van ondernemers.

,,Deze pilot is een lokale implementatie van The Internet of Things op een bedrijventerrein zodat ervaringen opgedaan kunnen worden met een open en gratis te gebruiken netwerk voor sensoren. Daarmee is de drempel laag om tot innovatieve ontwikkelingen te komen. Het bevordert tevens de samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten", aldus Paul Deimann van Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV.

Tijdens een zogenaamde 'hackathon' bekijken ondernemers en medewerkers van de gemeente welke bedrijfsvraagstukken opgelost kunnen worden door de inzet van innovatieve sensoren. Op basis hiervan zullen meerdere, nieuwe prototypes ontwikkeld worden voor de bedrijvenparken in Harderwijk.

The Things Network is een open en gratis Internet of Things datanetwerk, dat wordt gebouwd en onderhouden door haar gebruikers. De gebruikers investeren in netwerkapparatuur en sluiten deze via het internet aan op één wereldwijd netwerk. Giezeman, initiatiefnemer van The Things Network: ,,Parkmanagement Harderwijk ziet kans om het open en gratis netwerk aan te leggen om op die manier innovatie te stimuleren. Een mooi voorbeeld van hoe aan te sluiten als bedrijf bij de wereldwijde community en zelf een lokaal Internet of Things community te creëren." Aldus, Edo Kweldam van CAI Harderwijk.

Bij succes zullen de andere bedrijventerreinen in de gemeente eveneens door het parkmanagement voorzien worden van een zelfde netwerk en daarmee ontstaat een dekkend netwerk voor de gemeente Harderwijk. Op 5 oktober zal er een zogenaamde challengers bijeenkomst worden georganiseerd waarvoor ondernemers en ambtenaren van de gemeente Harderwijk worden opgeroepen ideeën voor sensoren aan te dragen.

Meer informatie op www.smartparcs.nl.