Duurzaamheidsevent voor Ermelose ondernemers

ERMELO Met het duurzaamheidsevent 'Energieke Ermelose bedrijven" willen meerdere partijen maandag 2 oktober bedrijven oproepen te investeren in maatregelen die het milieu ten goede komen. Hierbij hebben ze in het achterhoofd dat in 2030 Ermelo een energie neutrale gemeente wil zijn.

Wijnand Kooijmans

Het initiatief is genomen door de Bedrijven Kring Ermelo (BKE). En krijgt ondersteuning van de Rabobank Ermelo, de gemeente Ermelo, het innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe en de Stichting Energieke Regio. De bijeenkomst is van 16 tot 18 uur in hotel De Heerlickheijd van Ermelo aan de Staringlaan.

ONDERNEMERS Voorzitter Heimen van Diest van de BKE zegt dat het van het grootste belang is zo veel ondernemers bij het event te betrekken. Om de ambitie in 2030 energieneutraal waar te maken moeten er, zo geeft hij aan, op korte termijn flinke stappen worden gezet. Op het gebied van energiebesparing wordt er door meerdere bedrijven al het nodige ondernomen. Het gaat dan onder meer om Navobi, Vierhouten en Tomassen. Maar het zijn veelal de grote bedrijven die de stappen hiertoe hebben gezet.

„We kennen echter ook veel andere bedrijven en met het event willen wij hen handvatten bieden om aan de slag te gaan", zo zegt Van Diest. „Door de maatregelen kan geld worden verdiend, maar ook afnemers stellen steeds meer eisen als het gaat om duurzaamheid. Anders doen ze geen zaken meer met je bedrijf."

OUDE WET Van Diest wijst ook op een oude wet. Deze verplicht bedrijven energiemaatregelen te nemen wanneer deze binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. „De enige wet die je geld laat verdienen", zo zegt Van Diest. Tot nu was het een beetje slapende wet. Maar de provincie Gelderland heeft de omgevingsdienst Noord-Veluwe opdracht handhavend te gaan optreden wanneer deze wet niet wordt nageleefd.

Voor het event is nationaal energieadviseur Ruud Koornstra als spreker ingehuurd. De afsluiting vindt plaats door burgemeester André Baars van de gemeente Ermelo. Volgens Van Diest is het zaak dat zo veel mogelijk ondernemers zich aanmelden.

HART Menno van Luijn van de Energieke Noord-Veluwse bedrijven zegt dat zijn organisatie probeert in het hart van de ondernemers te kruipen. „Door de handelsgeest in hen boven te halen en in euro's te gaan denken welke kunnen worden bespaard. 'Mogen wij u helpen geld te verdienen en gelijk aan de wet te voldoen', zo is onze insteek." De stichting biedt ondernemers de kans via een scan in beeld te brengen waarop en hoeveel kan worden bespaard. „Ook helpen wij hen desgewenst met de uitvoering. De bewustwording dat er wat moet worden gedaan, begint te komen", zo is zijn conclusie.

MAATWERK Ondernemers mogen bij de uitvoering van de uitkomsten blijven werken met door hen zelf gekozen bedrijven. „Wij zijn onafhankelijk en leveren het benodigde maatwerk", zo zegt Van Luijn.

Wethouder Jan van Eijsden van de gemeente zegt het event belangrijk te vinden. Dat is ook de reden dat de gemeente 15.000 euro uittrekt voor het mede-organiseren van het event, maar ook de helft van de kosten voor een scan voor rekening neemt. Eigenlijk hoopt hij potjes te vinden om dit bedrag nog hoger te doen uitvallen.