• Darko Stojanovic

Financiële vooruitzichten St Jansdal 'niet goed'

HARDERWIJK „Het is vrijwel zeker dat het ziekenhuis dit jaar in de rode cijfers zal eindigen." Dat laat het ziekenhuis weten in een persbericht. Volgens het St Jansdal hebben de doorgevoerde bezuinigingen in 2015, de terugloop van het aantal patiënten en de omzet in 2016 een zware wissel op de organisatie getrokken.

„Er zijn meerdere oorzaken voor de situatie waarin we ons nu bevinden. Naast een stijging van de kosten door investeringen, hebben we ook te maken met een daling van de productiviteit door vermindering van het aantal patiënten. Dit is een landelijke trend, maar de daling van de productie is bij ons sterker dan bij andere ziekenhuizen. Door de invoering van het EPD zijn de wacht- en toegangstijden in het St Jansdal de afgelopen periode opgelopen en hierdoor heeft een aantal patiënten voor een ander ziekenhuis gekozen, waar zij sneller terecht konden."

SLIMMER Ondanks de negatieve vooruitzichten, vertrouwt het ziekenhuis erop dat patiënten weer terugkomen: „Inwoners van ons verzorgingsgebied zijn heel loyaal met betrekking tot het ziekenhuis en wij verwachten dan ook dat deze patiënten weer terug komen naar het St Jansdal. We zullen echter ook moeten leren omgaan met deze daling, door mensen en middelen nog slimmer in te zetten. Thema's als substitutie, inzet van digitale middelen en aandacht voor zuinige en zinnige zorg blijven ook de komende jaren van invloed op de productieontwikkeling. Dat zal consequenties hebben voor iedereen die bij het ziekenhuis werkt."

MARGE Niet alleen de daling van de productie, maar ook de marge die onder druk staat, speelt een belangrijke rol. „De laatste jaren zijn de tarieven van zorgverzekeraars onvoldoende gestegen om de kostenstijging, bijvoorbeeld van de cao, op te vangen. Dat kan zo niet langer doorgaan en het is onmogelijk om hier tegen te bezuinigen."

VERTROUWEN Afgelopen weken zijn alle medisch specialisten en medewerkers geïnformeerd over de financiële situatie in het ziekenhuis. „Het St Jansdal zet alle zeilen bij om het tij te keren en heeft er ook vertrouwen in dat dit gaat lukken. Zo wordt er nu heel hard gewerkt aan het wegwerken van de wachtlijsten en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Medewerkers en medisch specialisten hebben veel begrip voor de situatie en met elkaar worden de schouders er onder gezet. Er is besef dat zaken structureel anders moeten."

VERBETEREN Het Bestuur van de medische staf heeft aangegeven dat de medisch specialisten samen met de ziekenhuisorganisatie gaan werken aan het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen, met als doel het financiële resultaat te verbeteren. Relinde Weil, voorzitter van de raad van bestuur zegt: „Wij beseffen dat dit een sombere boodschap is voor iedereen. Zeker voor onze medewerkers en artsen die de afgelopen jaren zoveel extra inzet hebben geleverd. We hebben er tegelijkertijd alle vertrouwen in dat we ook deze keer samen de problemen zullen oplossen."