• Marcel Antonisse

Forse daling WW in Noordwest Veluwe

ERMELO/HARDERWIJK Het aantal WW-uitkeringen in de maand juli is in Noordwest Veluwe flink gedaald. Dit komt door economisch herstel en seizoeneffecten. In de bouw, horeca en uitzendsector is de afname het sterkst. Voor secretaresses blijft het moeilijk om aan het werk te komen en te blijven. Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag bekend maakte.

Eind juli telde de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 16.228 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,2 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de regio daalde in juli met 2,2 procent ten opzichte van juni. Dat is een afname van 363 uitkeringen. Vergeleken met vorig jaar juli verstrekte UWV in de regio 5,1 procent (792) meer WW-uitkeringen.

De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen is zichtbaar in de meeste sectoren, door economisch herstel en seizoeneffecten. In de seizoengevoelige sectoren bouw, horeca en uitzendsector is de afname het sterkst. Door de administratieve gevolgen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) komt een deel van de mensen die in het voorjaar werk vonden, nu pas terug in de cijfers. In het onderwijs neemt het aantal WW-uitkeringen wel toe. Dit is een normale ontwikkeling in juli, aangezien tijdelijke contracten in veel gevallen aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Hierdoor komen er in het onderwijs 121 nieuwe WW-uitkeringen bij in de maand juli 2016.

Ondanks het economisch herstel zijn er beroepen waarin de werkgelegenheid krimpt, zoals het beroep van secretaresse. Eind juli 2016 zijn er 430 lopende WW-uitkeringen voor werkzoekende secretaresses in Overijssel en Gelderland Noord. Voor de komende jaren wordt een verdere banenkrimp verwacht voor secretaresses. Daarom onderzocht UWV alternatieve overstapberoepen. Dit zijn beroepen met vergelijkbare competenties, waar mensen die voorheen als secretaresse werkten naar overstapten. De beste kansen op werk liggen in niet-administratieve beroepen, zoals intercedent, callcentermedewerker en servicedeskmedewerker ICT.