• Ton Pors

Herman Bolhuis nieuwe ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven

ERMELO Herman Bolhuis is met ingang van dit jaar aangesteld als ambassadeur duurzame ontwikkeling bedrijven. Zijn huidige werkzaamheden als ambassadeur werkgeversdienst-verlening voor reïntegratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uitgebreid met duurzaamheid. Door deze werkzaamheden te combineren, wordt zijn bestaande netwerk benut en komen sociale, maatschappelijke en duurzame doelstellingen samen, meldt de gemeente Ermelo.

De gemeente, inwoners en bedrijfsleven zullen samen moeten optrekken om de nodige vaart te krijgen in de ambitie van Ermelo om energieneutraal te worden in 2030 en kilmaatneutraal in 2035. Om deze versnelling te verkrijgen moeten deuren van bedrijven worden geopend voor duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan deze klimaatdoelstellingen. Het toevoegen van duurzaamheid aan het ambassadeurschap geeft hieraan een extra impuls.

Herman Bolhuis is door zijn werkzaamheden als ambassadeur in het sociaal domein al bekend met het lokale bedrijfsleven. Hij weet wat er leeft en kan hier verder op inspelen door ondernemers te mobiliseren en te stimuleren in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en bedrijfsgebouwen. Maar ook door te helpen de samenwerking met andere partners te zoeken en waar mogelijk vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door gezamenlijk actief deel te nemen aan programma's voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Herman Bolhuis zet ook zijn werk voort bij Samen Werkend Ermelo als ambassadeur op het gebied van reïntegratie en maatschappelijke verantwoord ondernemen. In deze hoedanigheid zet hij zich in door werkgevers te stimuleren werkplaatsen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2017 wordt er extra aandacht gevraagd aan bedrijven die bereid zijn plaatsen ter beschikking te stellen voor werkzoekende jongeren en mensen met een beperking. Dit vanwege de toenemende aanmeldingen van werkzoekenden bij de Sociale Dienst Veluwerand (SDV) en het groeiend aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.