• Energieke Noord-Veluwse Bedrijven
  • Energieke Noord-Veluwse Bedrijven
  • Energieke Noord-Veluwse Bedrijven
  • Energieke Noord-Veluwse Bedrijven

Inschrijving van start voor project 'Energieke Noord-Veluwse Bedrijven'

ERMELO/HARDERWIJK Nederland wil in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren zijn veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en overheden de handen ineengeslagen voor het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een lokaal adviestraject zonder winstoogmerk. Het maakt gebruik van een landelijk beproefde methodiek die door Stichting Energieke Regio is ontwikkeld. Het wil duidelijk maken dat investeren in duurzaamheid loont. Niet alleen op milieugebied, maar ook financieel. Inschrijven kan via www.igev.nl/energiekebedrijven.

Een onafhankelijke energieadviseur uit de regio brengt de situatie van een bedrijf in kaart. Hij geeft aan hoe de ondernemer energiezuinig en kostenefficiënt kan verbeteren, met oplossingen die passen bij de ambities van de ondernemer. De ondernemer bepaalt vervolgens zelf of hij het advies opvolgt, wat hij daarvan laat uitvoeren en door wie. Desgewenst helpt de energieadviseur de ondernemer bij de uitvoering van de maatregelen.

KOPLOPERS Bedrijven die voorop lopen met energiebesparende maatregelen kunnen zich bij IGEV ook aanmelden als 'koploper'. Daarmee kunnen ze andere bedrijven inspireren over de energiebesparende maatregelen die zij zelf succesvol hebben doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie en andere technische installaties. Zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, maakt hier ook deel van uit.

Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een initiatief van het Noord-Veluws Ondernemers Overleg, Innovatiehuis De Diamant, VNO-NCW Midden, Rabobank, Stichting Energieke Regio, IGEV, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, het Gelders Energieakkoord en de provincie Gelderland. Meer informatie over het project vindt u op www.igev.nl/energiekebedrijven.