• Omnia
  • Omnia
  • Omnia

Omnia Wonen viert 15-jarig bestaan

HARDERWIJK Omnia Wonen vierde afgelopen week het vijftienjarig bestaan met een druk bezochte Huurdersdag op de feestelijk versierde Stadscamping in Harderwijk. Met verschillende activiteiten kregen de huurders te zien wat Omnia Wonen doet om woningen betaalbaar te houden, hoe Omnia Wonen ervoor zorgt dat er woningen gebouwd worden, wat Omnia Wonen doet om woningen energiezuinig te maken en nog veel meer. Natuurlijk werden de aanwezigen voorzien van een drankje en feestelijk hapje.

Vijftien jaar geleden is Omnia Wonen ontstaan uit een fusie tussen de landelijke corporatie WOB en de Nunspeetse corporatie ProDia. Monique Govers, Directeur-Bestuurder bij Omnia Wonen: ,,Wij zetten ons primair in om goed en betaalbaar wonen voor hen die dat echt nodig hebben bereikbaar te maken en hen de kans te bieden vooruit te komen in het leven. Wij zijn een organisatie met gemotiveerde medewerkers, een goede financiële positie en een hoge kwaliteit van het vastgoed. Onze inzet wordt door onze huurders gewaardeerd. Dat krijg ik vandaag terug van onze huurders, maar ook in de recent verschenen benchmark van Aedes krijgt Omnia Wonen mooie rapportcijfers. Op vrijwel alle gemeten aspecten scoort Omnia Wonen op of boven de benchmark. En daar zijn we blij mee, want daar zetten wij ons iedere dag weer voor in. We gaan met gezonde ambitie de toekomst tegemoet. Vanzelfsprekend bouwen we de komende jaren voort op wat goed is en wat er goed gaat en anticiperen we op wat beter kan. Ons optimaal inzetten om goed en betaalbaar wonen voor hen die dat echt nodig hebben bereikbaar te maken, zal daarbij ook de komende jaren onveranderd de kern van ons handelen zijn."

Omnia Wonen is een middelgrote corporatie die vooral actief is in Amersfoort en de Noord-Veluwe. Ongeveer 7500 huishoudens vinden onderdak bij de woningcorporatie. Als rechtgeaarde volkshuisvester zet Omnia Wonen zich in voor mensen die dat echt nodig hebben en wil ervoor zorgen dat zij goed en betaalbaar wonen.