• Ruud Koornstra
  • Ruud Koornstra

Ondernemers Ermelo kiezen voor energiezuinige bedrijfsvoering

ERMELO De bedrijvenkring Ermelo, Rabobank Randmeren en IGEV organiseerden op maandag 2 oktober een succesvol mini energie(k)congres. Met Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en Nederlands eerste energieambassadeur, hadden ze een topspreker in huis gehaald. Meer dan honderd Ermelose ondernemers lieten zich door Koornstra, andere sprekers en collega-ondernemers informeren over de voordelen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

PRATEN VOORBIJ Heimen van Diest (voorzitter bedrijvenkring Ermelo) en Roelf Polman (directeur Bedrijven Rabobank Randmeren) stelden samen dat de tijd van praten voorbij is. ,,Het is tijd voor actie en tijd voor klinkende munt. Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiezuinige bedrijfsvoering. Dat is niet zo vreemd, want energiebesparing levert substantiële kostenbesparingen op. Bovendien resulteert het in meer comfort- en gezondheidswinst plus waardevaster en beter financierbaar vastgoed. Naast alle financiële voordelen, levert energiebesparing ook een bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde.''

PLEIDOOI Gemeente Ermelo heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Tijdens het goedbezochte congres hield burgemeester André Baars ook een warm pleidooi om werk te maken van energiebesparing. Hij riep de ondernemers in de zaal op om deel te nemen aan de regionale aanpak Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ieder bedrijf dat zich tijdens de bijeenkomst heeft aangemeld, kreeg uit handen van de burgemeester een voucher met vijftig procent korting op de kosten van een energieadvies.

ADVIES De regionale aanpak Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een onafhankelijk adviestraject zonder winstoogmerk. Het maakt gebruik van een landelijk beproefde methodiek die door Stichting Energieke Regio is ontwikkeld. ,,Het is doeltreffend én het maakt duidelijk dat investeren in duurzaamheid loont. De ondernemer krijgt een goed advies op basis waarvan een investeringsbesluit genomen kan worden. Bijkomend voordeel: het advies maakt ook inzichtelijk of je als bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen.''

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een initiatief van het Noord-Veluws Ondernemers Overleg, Innovatiehuis De Diamant, VNO-NCW Midden, Rabobank, Stichting Energieke Regio, Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) en Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door het Gelders Energieakkoord en de provincie Gelderland.

Voor meer informatie en aanmelden voor onafhankelijk energieadvies kunnen bedrijven terecht bij www.igev.nl/energiekebedrijven.