• Stichting Dupan

Randmeren herbevolkt met miljoenen jonge palingen

ERMELO/HARDERWIJK Dit voorjaar worden opnieuw miljoenen glasaaltjes of jonge palingen uitgezet in de Nederlandse natuur. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand. Naar verwachting worden rond de 2.500.000 jonge palinkjes uitgezet, verdeeld over het Wolderwijd en het Veluwemeer. Visserijbedrijven Peter Jansen en Jan Foppen zetten hun boten in om de uitzet mogelijk te maken.

De glasaal komt woensdag 6 maart per vrachtauto aan in de Harderhaven in Zeewolde en wordt daar uitgeladen, geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Beroepsvissers varen uit om de miljoenen krioelende, doorzichtige aaltjes te water te laten.

Palingen worden geboren in de oceaan. De jongen (glasaaltjes) kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen. In heel Europa geldt sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoet water uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan. De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek).

De herbevolking levert volgens de Stichting Dupan een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund en wordt gecoördineerd door Stichting Dupan. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen.