• Marco Peters

Sociaal omgaan met ouder personeel

Advertorial

REGIO Met steeds meer werkgevers denken we mee over de vraag hoe zij ouder personeel zo goed en sociaal mogelijk inzetbaar kunnen houden binnen hun onderneming. De behoefte om bij oudere medewerkers in te zoomen op blijvende inzetbaarheid wordt vaak ingegeven door een met hun leeftijd samenhangende verminderde gezondheid of belastbaarheid. Met name zware beroepen vergen ook op latere leeftijd immers relatief veel van het personeel.

De vraag komt dan op hoe werkgever en de oudere medewerker een nieuwe modus kunnen vinden qua functie-inhoud, het aantal te werken uren en ook in financieel opzicht. De werkgever zal bij urenvermindering met de oudere medewerker nieuwe (lagere) arbeidsvoorwaarden willen afspreken. Dit vergt aanpassing van de arbeidsovereenkomst en daardoor instemming van de medewerker. Kan de werkvermindering doorgevoerd worden met relatief weinig financiële consequenties voor de oudere medewerker, waardoor zijn medewerking makkelijk wordt?

VERLAGING Een loonsverlaging leidt onvermijdelijk tot verlaging van pensioenopbouw en pensioenuitkeringen. De werkgever zou er bij de oudere medewerker voor kunnen kiezen om met het loonkostenbesparingsbedrag een kapitaalsverzekering aan te kopen. Die verzekering zal het pensioenverlies voor de medewerker compenseren. Op deze wijze hoeven zowel de werkgever als de medewerker voor zijn oude dag geen groot financieel voor- respectievelijk nadeel te ondervinden van het feit dat de medewerker minder gaat werken. Als budget voor die kapitaalsverzekering kan de werkgever rekenen met het bedrag dat in totaal aan loonkosten voor de betreffende medewerker wordt bespaard in de periode tot aan de AOW-leeftijd of pensioeningangsdatum van de medewerker. Bij oudere medewerkers dient de werkgever overigens wel te laten onderzoeken of hij de verzekeringsoplossing kan aanbieden zónder geconfronteerd te worden met een extra loonheffing van 52%. Ingeval de oudere medewerker minder wil of moet gaan werken, maar nog steeds voldoende gezond/fit is voor de arbeidsmarkt, kan hij overwegen om voor de bij de werkgever verloren werkuren een WW-uitkering aan te vragen bij UWV. Daarbij sluiten werkgever en medewerker een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is wenselijk voor de werkgever om de nieuwe urenomvang en daarmee samenhangende afspraken met de medewerker vast te leggen. De overeenkomst is tevens noodzakelijk voor de medewerker die WW-uitkering wil aanvragen bij UWV.

UITKERING Qua duur van die uitkering is het gunstig dat de medewerker al wat ouder is. Want hoe ouder de medewerker des te langer hij WW-uitkering kan ontvangen. De ervaring leert dat de medewerker mede wegens de WW-uitkering relatief weinig netto-inkomenseffect hoeft te ondervinden bij deeltijdontslag.

Meer weten over sociaal, maar tegelijkertijd ook financieel goed omgaan met uw oudere medewerker? Neem contact op met specialist mr. F.P. (Frank) Troost, tel: 0341-357044 of kijk voor meer informatie op website mth.nl